Jaarverslag

2018

Voorwoord

Herinnert u zich nog de zomer van 2018? Die was heet. Bloedheet. We kampten nog maar eens met een lange periode van droogte. Dat leidde tot een nijpend watertekort. De overheid antwoordde daarop met een verbod om water te verspillen. Gelukkig vielen we nooit zonder – en dat is mede te danken aan de ruime productiecapaciteit van water-link. Maar toegegeven, ook voor óns was het een uitdaging. Zeker toen onze drink­watervoorziening via het Albertkanaal werd bemoeilijkt door een gezonken mest­stoffen­boot. Een maand namen we preventief geen water af uit het kanaal. Toch hield onze service stand: dankzij performante installaties, gedreven medewerkers en waarde­volle partnerschappen met andere waterbedrijven.

De harde realiteit van gisteren dwingt ons om na te denken over de uitdagingen van morgen. We moeten het aandurven om klassieke paden te verlaten en nieuwe horizonten te verkennen. En we willen iedereen inspireren om de kracht van water echt te benutten. Dat zullen we realiseren door drie wegen te bewandelen. Eén: voort­durend innoveren. Twee: investeren in slimme partner­ships. En drie: bouwen aan ons team van de toe­komst. Welke stappen we daarvoor in 2018 al gezet hebben? Dat ontdekt u in dit jaarverslag.

We leveren drinkwater aan de burger, via contracten met steden en gemeenten.

Wat we doen

Waterlevering aan de residentiële markt

Nieuwe websites om de burger te informeren

In mei 2018 lanceerden we www.water-link.be. De bezoeker ontdekt er nu in één oogopslag wat we doen: drinkwater en industrieel water leveren, rioleringen beheren en een laboratorium runnen. De website integreert ook de introductie van Digitale Meters: deelnemers checken er hun verbruik en meldingen. In juli 2018 voegden we nog een e-loket toe aan de site, om onze klantenservice naar een nog hoger niveau te tillen. Klanten vinden er ondertussen goed de weg naartoe: dagelijks komen er tussen de vijftig en zeventig registraties bij. Wat gebruikers er vooral doen? Eenvoudige zoekopdrachten verrichten en hun persoonlijke gegevens aanpassen – op het moment dat het hén past.

In februari 2018 ging www.waterstoring.be live. Is er een onverwachte onderbreking of een geplande werkzaamheid in de drinkwaterlevering of riolering? Dan biedt de site een antwoord op alle vragen van bezoekers. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen? Waar staan watercontainers of standpijpen als tijdelijke oplossing? En wanneer stroomt er weer water uit de kraan? Het enige wat de klant moet doen is zijn woonplaats intikken of op de kaart aanduiden: dat kan de klok rond. Laat hij zijn gegevens achter? Dan ontvangt hij een mail of sms met stand van zaken over de storing. De site biedt ook tips om problemen met de eigen binnen­installatie op te lossen.

Privacygegevens beschermd volgens GDPR

Als websitebeheerder moet je de privacydata van je bezoekers respecteren. Zeker nu de GDPR-wet van kracht is (voluit: General Data Protection Regulation). Die regelt het be­heer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van burgers. Bij water-link zijn we helemaal in lijn met de voorschriften. Zo stelden we een Data Protection Officer (DPO) aan die onze organisatie en klanten beschermt tegen datalekken en andere veiligheids­risico’s.

Digitale meters verschaffen inzicht in waterverbruik

Tegen eind 2020 willen we bij iedere klant een digitale meter installeren. Daarmee volgt hij zijn waterverbruik op de voet. In april 2017 startten we met een piloot­project voor duizend toestellen. Die hangen nu in woningen (apart) en appartementen (collectief). In de kelder, op het gelijkvloers en de verdiepingen. En zelfs in overdekte putten en in openlucht. Wat blijkt? Zo goed als elke meter werkt helemaal zoals het hoort: een groot succes dus.

In het laatste kwartaal van 2018 zijn we gestart met de installatie van digitale meters bij onze klanten. We plannen de plaatsingen per gemeente – samen met onze partner Portofino. Ook bij herstellingen installeert ons team meteen een digitale meter. Tegen eind 2021 moet iedere klant er één hebben.

Waarom we zo’n voorstander zijn van de digitale meter? Omdat hij onze klanten een beter inzicht geeft in hun waterverbruik. En hun factuur komt niet meer als een verrassing. Sterker nog: piekt het ver­bruik opvallend, bijvoorbeeld door een lek? Dan kan de klant daarvan een melding ontvangen.

Extra voordelen van de digitale meter:

  • comfort – De klant moet de meterstand niet meer zelf opnemen en doorgeven. Het toestel seint die vanop afstand door.
  • kwaliteitsbewaking – Is er sprake van terugstroom, waarbij water uit de woning terug naar het drinkwaternet vloeit? Dan signaleert de meter dat meteen.

Residentiële markt in cijfers

0

verwerkte documenten

0

verwerkte oproepen

0

geplaatste wateraansluitingen

We beheren gemeentelijke en stedelijke rioleringen.

Wat we doen

Rioolbeheer voor de residentiële markt

Hemelwaterplannen zijn populair

Steden en gemeenten moeten hun rioolstelsel optimaliseren om wateroverlast van vandaag en morgen te bestrijden. In hemelwaterplannen reiken wij hen daarvoor efficiënte oplossingen aan. In 2016 bezorgden we reeds zo’n plan aan Schoten en in 2018 ook aan  Kontich. Veel andere gemeentes, waaronder Edegem en Boechout, toonden interesse om dat in 2019 voor hen uit te werken.

Intensieve begeleiding voor stad Antwerpen

Al enkele jaren geleden maakte water-link een hemelwaterplan voor de stad Antwerpen. Dat is maar één onderdeel van haar overkoepelende waterplan: daarin houden we onder meer rekening met het veranderende klimaat en de daaruit volgende intense regenbuien (denk maar de stevige zomeronweders).

Nog in opdracht van de stad Antwerpen zijn we in 2018 werken we mee aaneen droogtestudie. Daarin brengen we de evolutie van het grondwaterpeil in kaart voor de voorbije 50 jaar. Op basis daarvan maken we een inschatting van dat grondwaterpeil voor de toekomst – mét beleidsaanbevelingen. Zo schrijven we verschillende scenario’s uit om meer water te krijgen in de vijver van het stadspark.

Tuinstraten brengen kleur

Voor de stad Antwerpen geven we samen met Aquafin vorm aan ‘tuinstraten’. De ambitie? Grijze straten optimaal vergroenen en verblauwen. Daarbij maken saaie weg­verhardingen plaats voor plantvakken en grasperkjes. Buurtbewoners krijgen inspraak in het project: zo creëren we meteen een groter draagvlak.

Flooding Case slaat alarm

Een intense bui kan wateroverlast veroorzaken. Vervelend, zeker als je ze niet verwacht. Daarom lanceerden we in 2018 het proefproject Flooding Case. Bedoeling? Bewoners op kritische momenten waarschuwen voor mogelijke hinder via sms of mail. Op basis van gegevens die wij binnenkrijgen via pluviometers en debiets­metingen in de rioleringen.

Rioolbeheer in cijfers

0

miljoen € geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van installaties van riolering en individuele waterzuiveringseenheden

0

km riolering geruimd waarvan 107 km preventief en 82 km in het kader van het Asset Management

0

rioolaansluitingen geplaatst

We leveren meer en meer proceswater aan meer en meer klanten.

Wat we doen

Waterlevering aan de industrie

In 2018 vertrouwden twee grote klanten in de haven van Antwerpen ons extra volumes toe, te leveren door Induss I, de waterfabriek aan de Scheldelaan. Die krijgt er een vierde lijn bij. Induss I produceert nu gemiddeld 1.250 m3 ultrapuur demiwater per uur, driemaal meer dan in de beginjaren.

De haven van Antwerpen kondigde in 2018 nieuwe chemieprojecten aan. Dat brengt nog meer opportuniteiten voor onze producten en diensten. Wordt zeker vervolgd!

In de haven van Gent konden 2 nieuwe contracten worden afgesloten met belangrijke industriële spelers voor de levering van proceswater en demiwater. Zij worden bevoorraad door Induss II, onze waterfabriek in de haven van Gent. Daar plannen we nu de installatie van de Induss II bís. Zo versterkt, net als in Antwerpen, ook hier de clusterwerking. Gevolg? We kunnen onze werknemers nog meer flexibel inzetten en onze klanten grotere volumes water aanbieden.

Tevens staat water-link sinds einde 2018 in voor het proceswater bij Kronos in Evergem.

Industriële waterleveringen in cijfers

Van 2017 naar 2018 zijn onze leveringen met meer dan 5% gestegen

De gemiddelde beschikbaarheid van de 6 Induss productiesites bedraagt  99,95%.

Van 2017 naar 2018 zijn onze leveringen van bulkwater met 18% gestegen

We leveren drinkwater aan waterbedrijven.

Wat we doen

Waterlevering aan waterbedrijven

Stijgend aantal leveringen

Voor het tweede jaar op rij kampten we met een uitzonderlijk lange periode van droogte. Dat zorgde ervoor dat onze Aquaduct-partners Farys en De Watergroep extra veel water bij ons af­namen. Die afname kende een terugval in november – toen onze drink­watervoorziening via het Albertkanaal werd bemoeilijkt door een gezonken mest­stoffen­boot. Een maand namen we eerst preventief geen water af uit het kanaal en pasten we vervolgens onze zuivering aan om de meststoffen te kunnen verwijderen

Uitbouw van Zuiderproductie

Onze Zuider­productie in Walem garandeert momenteel 150.000 m³ water per dag. We bouwen de lijn nu verder uit met een autonome energievoor­ziening. En breiden de lokale drinkwaterkelders daar uit met 25.000 m³ extra opslag.

Samenwerking met Farys

Waterbedrijf Farys wordt een steeds grotere klant. In 2018 nam het de transportleiding Opwijk-Asse en een eerste deel van Tisselt-Buggenhout in gebruik. Daardoor kan zijn afname voor 2019 stijgen met 12 miljoen m³ per jaar.

Samenwerking met Pidpa

We gaan een intense samenwerking aan met waterbedrijf Pidpa. De aanleg van de drinkwaterleiding DN900 verbindt onze productiecentra in Walem en Oelegem onderling en met die van Pidpa. Zo wordt de leveringszekerheid fors verhoogd.

Pidpa bouwt momenteel voor water-link een pompstation in Mechelen-Zuid om water te leveren aan De Watergroep in Vlaams-Brabant. Wij leggen vanuit dat station een transportleiding aan richting Zemst.

Op 1 januari 2019 stapten Boechout, Kontich en Kapellen voor hun watervoorziening over naar Pidpa. De levering blijft via ons verlopen – wat Pidpa’s afname bij ons meteen verhoogt met twee miljoen kubieke meter per jaar.

Water-link profileert zich sterker dan ooit als waterproducent én voorkeursleverancier in Vlaanderen. Zo blijven we de grootste speler qua waterdistributie in Antwerpen en nemen we een sterke positie in binnen het veranderende waterlandschap.

Meten is weten.

Kerncijfers

Klanten20182017
Inwoners bediende gebied629.423621.831
Drinkwaterklanten201.499197.882
Watersaneringsklanten243.675240.058
Nieuwe rioolaansluitingen297490
Drinkwateraansluitingen594505
Tarieven
HH basistarief (per m³)1,37041,3437
HH comforttarief (per m³)2,74082,6874
NHH vlak tarief (per m³)1,52371,494
Waterleveringen
Totaal geproduceerd volume (in m³)145.744.530143.571.114
Gemiddelde dagvolume (in m³)392.478382.644
Hoogste dagvolume (in m³)474.892455.166
Residentiële leveringen (in m³)29.706.70330.091.943
Industriële leveringen (in m³)59.052.51856.851.605
Leveringen aan andere waterbedrijven:
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
54.015.67850.331.450
Totaal gefactureerd volume142.774.899137.274.998
Lengte leidingennet in km2.5272.500
Personeel
Aantal medewerkers 504464
Aantal aanwervingen7741

Water-link liet van zich horen.

Belangrijke gebeurtenissen in 2018

1 februari

Waterstoring.be

23 februari

Waterkrachtdag

14 mei

Cleantech Forum Europe

18 april

Persconferentie over nutsbeheer

28 mei

Vernieuwde website

29 mei

Infomoment voor gemeenten

8 - 12 juli

World Cities Summit

Juli en augustus

Spread The Water

4 oktober

Nereus zuiveringstechnologie

8 oktober

Digitale meters

18 oktober

Award operational excellence

15 oktober

E-locket ‘mijn water-link’

24 oktober

Award best digital construction solution

1 januari 2019

Overdracht gemeenten

Waterstoring.be

1 februari 2018

Sinds begin 2018 staat www.waterstoring.be online. De bezoeker ziet er in één oogopslag waar werkzaamheden en storingen van water-link aan de gang zijn.

Waterkrachtdag

23 februari 2018

Speciaal voor onze medewerkers organiseerden we een Waterkrachtdag. In congres­centrum Ter Elst (Edegem) hoorden zij van de directie onze toekomstvisie, onze dróóm. En die luidt: iedereen inspireren om de kracht van water echt te benutten.

Persconferentie over nutsbeheer

18 april 2018

Onder onze voeten krioelt het van water- en gasleidingen, rioleringen en elektriciteits­kabels. Die infrastructuur vraagt om een optimaal beheer en onderhoud. Dat lukt des te beter als je de voorzieningen digitaal in kaart brengt. Daarmee is water-link nu volop bezig, samen met Fluvius (gas en elektriciteit) en Integan (kabelnet). In april stelde voorzitter André Gantman het project voor aan de pers – samen met Koen Kennis, de voor­zitter van Integan en IMEA.

Cleantech Forum Europe

14 mei 2018

In 2018 vond het Cleantech Forum Europe plaats in Antwerpen. Drie dagen lang kwamen in de stad bedrijven samen die met hun technologie bijdragen aan een beter milieu. Op 14 mei bezocht het gezelschap onze Induss I installatie in de haven van Antwerpen. Daar kreeg het een woordje uitleg over de innovatieve werking van onze waterfabriek. CCO Frank De clercq lichtte op het Cleantech Forum Europe ook nog onze visie en strategie over duur­zaamheid toe.

Vernieuwde website

28 mei 2018

In mei kreeg www.water-link.be een volledige make-over. De bezoeker ontdekt er nu in één oogopslag wat we doen: drinkwater en industrieel water leveren, rioleringen beheren en een laboratorium runnen. Voorheen zat die info verspreid over vier websites: water-link.be, induss.be, rio-link.be en water-link-laboraty.com. De vernieuwde website zit nu bovendien in een gebruiksvriendelijk en modern design.

Infomoment voor gemeenten

29 mei 2018

water-link bundelt samen met andere nutsmaatschappijen de ondergrondse leidingen in de regio Antwerpen in één digitale kaart. Op 29 mei nodigden we de betrokken gemeentes uit voor het infomoment ‘Geïntegreerd nutsbeheer, wat betekent dit voor uw gemeente?’

World Cities Summit

8 tot 12 juli 2018

Vorige zomer was Singapore gaststad voor de World Cities Summit. Op die tweejaar­lijkse bijeenkomst krijgen regeringen en bedrijven een platform om te brain­stormen over duur­zame uitdagingen in steden. Wij deelden onze kennis over waterhergebruik, hemelwater­plannen, geïntegreerd nutsbeheer en proactieve detectie van overstromingen.

Spread The Water

Juli en augustus 2018

Water-link inspireerde de Antwerpenaars om kraanwater te drinken!  Ons Spread The Water-team trok vorige zomer op pad om kraantjeswater te promoten. Dat gebeurde op de Meir, in het Hyundai Fan Village van de Rode Duivels, op Sfinks Mixed, op de Pride Parade en bij de feestelijke heropening van de Herentalsebaan. Zo genoten in totaal 21.511 bezoekers van een beker fris kraantjeswater.

Nereus-zuiveringstechnologie

4 oktober 2018

Kent u Plein Publiek? Dat is een evenementenlocatie op het Antwerpse Nieuw Zuid die inzet op circulaire economie. U kunt er bijvoorbeeld duurzame jeansbroeken kopen en gaan eten in een zero-waste restaurant. Wij pakken er sinds 4 oktober uit met onze Nereus-zuiveringstechnologie. Gebruikt water uit de keuken en de wastafels wordt meteen gezuiverd tot drinkwater. Dat hergebruikte water willen we ook leveren aan de keuken van Plein Publiek én aan de consument. Maar daarvoor is het nog wachten op een certificaat van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Digitale meters

8 oktober 2018

Water-link is volop bezig met de installatie van digitale meters bij klanten. Daarmee volgen zij hun waterverbruik op de voet. Op 8 oktober werd in Edegem de vijfduizendste meter geplaatst. Tegen 2021 zal iedere water-link-klant zijn eigen digitale meter hebben.

Award Operational Excellence

18 oktober 2018

Xylos, specialist in ICT-oplossingen, organiseerde in oktober zijn jaarlijkse Inspire Event. Wij mochten er de award voor Operational Excellence in ontvangst nemen. Omdat we als eerste Belgisch waterbedrijf de Internet of Things-technologie inzetten om onder­grondse lekken op te sporen en te vermijden. Daarnaast verhuisden we trouwens ook ons intern data­center naar een beter beveiligde en ingerichte locatie.

Award best Digital Construction Solution

24 oktober 2018

Het vakblad Bouwkroniek reikt elk jaar de Solution Awards uit – voor projecten die inspelen op de uitdagingen in de bouwsector. In 2018 werden 38 digitale projecten genomineerd. water-link kreeg de bronzen award voor ‘Digitale kaart voor­spelt nutswerken in Antwerpen’, samen met Eandis, Infrax en Integan. Een mooie erkenning voor dat krachtige partnerschap. En hét bewijs dat je uitdagingen moet aanpakken door over de grenzen van je organisatie heen te kijken. Ja, strategische partnerschappen smeden kost tijd en moeite. Maar het is de beste manier om je doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Overdracht gemeenten

1 januari 2019

Op 1 januari schakelden Boechout, Kontich en Kapellen voor hun drinkwater over van water-link naar Pidpa. Maar het zijn wij die dat drinkwater blijven leveren aan Pidpa. De overdracht werd eind 2018 grondig voorbereid en klanten werden optimaal geïnformeerd. We voegden een woordje uitleg toe aan hun meterbrieven en facturen en we verwezen hen door naar de veelgestelde vragen op onze website.

Over Ons

Kom meer te weten over ons bedrijf door op de onderstaande knop te klikken.

Water-link tot uw dienst.

Contact & informatie

Algemene informatie

Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)