Jaarverslag

2019

Voorwoord

We leveren veilig en gezond water voor mens en milieu.

Wat we doen

Waterlevering aan de residentiële markt

E-loket optimaliseren

In 2019 kreeg het e-loket ‘mijn water-link’ een update. Dat werkt nu feilloos samen met de website. Bovendien werden ook de mogelijkheden flink uitgebreid. Bijvoorbeeld: verhuist de klant? Dan bepaalt hij zelf wanneer de overdracht en aansluiting plaatsvindt, op een tijdstip dat hem past.

Met maar liefst 43.000 nieuwe gebruikers op de teller, kende het e-loket in 2019 een groot succes. Filmpjes en contactmomenten gidsen de klanten door de functionaliteiten. Benieuwd wat deze onlinedienst in petto heeft? Ontdek het hier. Meteen aan de slag? Deze handleiding helpt u verder.

Nereus: circulaire waterbehandeling

Wat als we afvalwater kunnen veranderen in drinkwater? Gedaan met verspilling en waterschaarste. Daarom bogen de water-linkspecialisten zich over deze vraag én kwamen ze tot een oplossing, Nereus. Momenteel lopen er twee proefprojecten: bij Plein Publiek in Antwerpen en bij een particulier gezin. Daar zuivert een installatie het afvalwater meteen tot drinkwater. In 2019 verfijnden we de technologie en elimineerden we de laatste problemen rond smaak en geur. Nu is het nog wachten op de goedkeuring van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij bepaalt of het water ook geschikt is als drinkwater. Spannend!

In afwachting daarvan starten we in 2020 nog vier projecten op: een grote retailer in Antwerpen Zuid en aan de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. En ook bij Revive in Edegem en Mortsel.

De Antwerp Management School helpt ons om klanten te overtuigen van de meerwaarde van deze nieuwe techniek. Want die brengt ons weer een stap dichter bij een duurzame toekomst.

IMEC-sensoren als online-kwaliteitscontrole

Hoe bent u zeker dat uw drinkwater altijd van de beste kwaliteit is? Op zoek naar het juiste antwoord, sloegen we de handen in elkaar met IMEC. Hun moleculaire sensoren meten op microscopisch niveau de noodzakelijke kwaliteitsparameters van drinkwater. De kleine sensoren staan in verbinding met onze bestaande meetsystemen via het Internet of Things (IoT).

Door dit innovatieve project heeft de klant in realtime een correct beeld van zijn drinkwaterkwaliteit. Tel daarbij de bestaande metingen en laboanalyses en u bent verzekerd van veilig drinkwater.

Digitale watermeter voor inzicht in waterverbruik

In 2019 vervingen we, samen met Porteau Fino, 67.000 watermeters door digitale exemplaren. Ons doel is om tegen eind 2021 al onze klanten met een digitale watermeter uit te rusten. Voor dit project ontvingen we, samen met de stad Antwerpen, de Agoria Smart City Award Energy. Een beloning voor Belgische steden of gemeenten die actief bezig zijn om uit te groeien tot ‘Smart City’.

Enkele voordelen van de digitale watermeter:

 • Connectie met water-link-netwerk. De watermeter stuurt data rechtstreeks naar water-link. In 2019 verbeterden we de verbinding tussen de meters en ons netwerk. Met de verzamelde gegevens verloopt de facturatie nu vlotter. Ook de automatische meldingen volgen we nu korter op. Want een terugstroommelding kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Snel handelen en het probleem oplossen, wordt nu een stuk eenvoudiger.
 • Beter inzicht in verbruik. De klant kan online precies opvolgen hoeveel hij verbruikt en brengt de factuur dus geen verrassingen meer. Sterker nog: de meter geeft een melding bij piekverbruik. Is de oorzaak een lek? Dan kan de klant ingrijpen en erger voorkomen.
 • E-loket ‘mijn water-link’. We verzamelden alle feedback over het e-loket van onze klanten. En zo maakten we het in 2019 nog gebruiksvriendelijker.

Aqua Advanced & DMA-zone Ekeren

Met Aqua Advanced & DMA wil water-link het waternetwerk nog beter monitoren. Doel? Het leidingnetwerk optimaliseren en lekken sneller opsporen. Vorig jaar namen we de software in gebruik. Nu beschikken we over voldoende data om juiste conclusies te trekken.

District Ekeren was eerst aan de beurt. In 2019 volgde zone Deurne-Zuid. Maar wat houdt Aqua Advanced & DMA nu juist in?

 • De watertoevoer wordt online gemeten.
 • Door de digitale meters bij de klanten sporen we lekverliezen sneller en nauwkeuriger op.
 • Via de ingebouwde microkwaliteitsmetingen houden we de waterkwaliteit dag en nacht in het oog.

De lekverliezen in ons net daalden. De ILI daalde tot 0,79 een uitstekende waarde!

Residentiële markt in cijfers

0

verwerkte documenten

0

verwerkte oproepen

0

geplaatste wateraansluitingen

We verzorgen de afvoer van water.

Wat we doen

Rioolbeheer voor de residentiële markt

Onze taak als watermaatschappij: drinkwater van de beste kwaliteit aanbieden. Maar we doen meer. We voeren ook overtollig water af en houden rioleringen en kolken schoon. Hoe pakken we dit aan?

Hemelwaterplannen

De hemelwaterplannen die water-link voor de stad Antwerpen en de gemeenten Kontich en Schoten opstelde, bleken een groot succes. Ook de gemeente Edegem wil nu inzetten op klimaatbestendige projecten. Een hemelwaterplan is daarbij de eerste stap. We startten al met de inventarisatie van de waterhuishouding in Fort V.

Waterplan

Stad Antwerpen neemt voorzorgen tegen de klimaatveranderingen. Daarbij is het opvangen van wateroverlast en -schaarste een prioriteit. Na het hemelwaterplan is nu een waterplan aan de beurt. Dat vormt de basis voor toekomstige infrastructuurwerken in de stad, denk aan opnieuw inrichten van pleinen en straten.

We bekijken per wijk wat de beste oplossing is op het vlak van waterberging en -infiltratie. We vangen regenwater van daken op om het te infiltreren of zelfs te hergebruiken. Zo vermijden we nog meer water in de rioleringen.

Ook de vijf grote waterstructuren spelen hierin een grote rol: de Schijn, de Donkse Beek, de Hollebeek, de Ruien en de dokken. Zij zorgen voor een vlotte afvoer van regenwater naar de waterwegen en de haven, en ontlasten de rioleringen. Op deze manier wapent de stad zich tegen extreme regenbuien. Het kanaal de IJzerlaan is hiervan een mooi voorbeeld.

Inspecties met drones

Samen met Aquafin rondden we een proefproject af waarbij drones de rioleringen inspecteren. Is de riolering groot genoeg voor de drone? Dan hoeven we die niet op voorhand te reinigen, wat wel nodig is bij een rijdende camera-inspectie. Dat bespaart ons kosten voor slibverwerking.

We voerden testen uit op verschillende types van rioleringen: cirkelvormig 600 mm en 900 mm, rechthoekig 700 x 470 mm en eivormig 1200/800 mm. Daarna brachten we de parameters in kaart: gebruiksvriendelijkheid, beeldkwaliteit, batterijduur, snelheid van beeldverwerking, digitale opslagruimte en totale kost. Na een grondige evaluatie bleken de drones een enorme meerwaarde.

Kolkenruimen optimaliseren

Ook de kolkenruiming namen we in 2019 onder de loep. Normaal gezien reinigen we elke kolk een paar keer per jaar. Toch is dat niet altijd nodig. Daarom maakten we bij de laatste ruiming, foto’s met sensoren. We verzamelden informatie over de hoeveelheid slib, opgestapeld vuil en bladeren. Daarmee bepalen we wanneer de volgende ruiming nodig is. Zo vermijden we onnodig werk en besparen we tijd en kosten.

Ingrepen tegen wateroverlast

In Mortsel voorzagen we in bufferbekkens in de Drabstraat en Gustaaf Lavastraat. Ook bij de heraanleg van de Fortstraat en Lodewijk Dosfellei rond Fort IV zetten we de visie over hemelwateropvang om in de praktijk.

Met de nodige subsidies staken we ook de rioleringen en wegen in de industriezone Terbekenhof in Wilrijk in een nieuw jasje. We voorzagen waterbuffers die nu de wateroverlast in de omgeving van de A12 opvangen.

Royerssluis

In 2019 rondde water-link het ontwerp voor de aanpassing van de rioolinfrastructuur rond de Royerssluis af. Deze sluis wordt verlengd en verbreed in het kader van een verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Bovendien zal de nieuwe rioleringsinfrastructuur regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten afvoeren. Dat helpt mee om de stad te beschermen tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan.

Wat is het plan van aanpak?

 • Het huidige waterpompstation Royerssluis, dat momenteel in de toekomstige uitbreidingszone van de sluis ligt, wordt afgebroken. Er wordt een nieuw afvalwaterpompstation gebouwd aan de Mexicostraat.
 • Het waterpompstation ter hoogte van de Siberiastraat wordt vervangen door een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken.
 • Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, wordt een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

Rioolbeheer in cijfers

0

miljoen € geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van installaties van riolering en individuele waterzuiveringseenheden

0

km riolering geruimd waarvan 69 km preventief en 126 km in het kader van het Asset Management

0

rioolaansluitingen geplaatst

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen.

Wat we doen

Waterlevering aan de industrie

Vierde productielijn Induss I

We richtten ook een vierde productielijn op in Induss I, de waterfabriek aan de Scheldelaan in Antwerpen. Goed voor een verdubbeling van de capaciteit op acht jaar. Met een productie van 2000 m³ per uur, een eigen voorraad van 15.000 m³ en een leidingnetwerk van 22 kilometer, behoort deze demineralisatie-installatie tot de grootste van Europa. Zo beantwoorden we aan de stijgende vraag naar demiwater in de Antwerpse haven.

Induss II

In de haven van Gent is de nieuwe waterfabriek Indus II bis bijna klaar. Als versterking van de bestaande Indus I, gaat ze maar liefst 7680 m³ dokwater per dag omzetten naar proceswater. Deze innovatieve zuiveringseenheid zal net op tijd klaar zijn om nieuwe klanten te bevoorraden. Met de aanleg van een extra leidingnetwerk garanderen we zo een vlotte verdeling.

Voor de waterleveringen aan de scheepvaart bedachten we een nieuw aanbod dat voldoet aan de noden van deze sector.

Om al onze klanten correcte oplossingen te bieden en professioneel te begeleiden bij hun projecten, breidden we het salesteam uit met twee keyaccountmanagers.

Industriële waterleveringen in cijfers

In 2019 stegen onze leveringen lichtjes t.o.v.2018

De gemiddelde beschikbaarheid van de 6 Induss productiesites bedraagt  99,98%.

Van 2018 naar 2019 stegen onze leveringen van bulkwater met 7%

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen.

Wat we doen

Waterlevering aan waterbedrijven

Uitbouw van Zuiderproductie

In onze Zuiderproductie Walem breiden we momenteel de lokale drinkwaterkelders uit met 25.000 m³. Een extra buffer om de grotere vraag van Farys, Pidpa en De Watergroep op te vangen.

Stijgend aantal leveringen

Voor het derde jaar op rij kregen we te maken met een uitzonderlijk lange periode van droogte. Daardoor namen Aquaduct-partners Farys en De Watergroep extra veel water bij ons af. Ook Pidpa zorgde voor een significante stijging.

Leveren aan De Watergroep

De werken aan het waterpompstation in Mechelen-Zuid zijn in een vergevorderd stadium. Wij leggen vanuit dit station een transportleiding richting Zemst aan. We hopen die nieuwe netwerkverbinding in september 2020 in dienst te nemen. Dan starten we met water leveren aan De Watergroep in Vlaams-Brabant.

Verbinding met Farys verbeteren

Ook de afname van het waterbedrijf Farys steeg aanzienlijk in 2019. Farys verhelpt ondertussen de problemen met één van haar transportleidingen om een verdere stijging mogelijk te maken.

Samenwerking met Pidpa

Onze samenwerking met waterbedrijf Pidpa kreeg meer vorm. De renovatie van de afvalwatercollector langs het Albertkanaal maakt de doorverbinding mogelijk tussen ons productiecentrum Oelegem met die van Pidpa. De afronding van dat project is gepland eind 2020. Daarna sluiten we er ook ons productiecentrum Zuid op aan via de nieuwe transportleiding DN900 tussen Viersel en Walem. Zo garanderen we een vlotte waterlevering aan Pidpa.

Op 1 januari 2019 stapten Boechout, Kontich en Kapellen voor hun watervoorziening over naar Pidpa. De levering blijft wel via water-link verlopen, wat Pidpa’s afname meteen verhoogt met 2 miljoen m³ per jaar.

Water-link profileert zich sterker dan ooit als waterproducent én voorkeursleverancier in Vlaanderen. Zo blijven we de grootste speler qua waterdistributie in Antwerpen en nemen we een sterke positie in binnen het veranderende waterlandschap.

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen.

Wat we doen

Voortdurende professionalisering

Water-link zet steevast in op groei. Met initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, projectbeheer, risicobeheer, interne audit en procesbeheer, brachten we in 2019 de bedrijfsmaturiteit opnieuw naar een hoger niveau.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De voorbije jaren stond alles in het teken van de businessstrategie 2016-2020, waarbij we sterk inzetten op innoveren. Dat uit zich in duurzame oplossingen zoals digitale watermeters en betere netwerken.

In 2016 kozen we voor gedrevenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en duurzaamheid als bedrijfswaarden. Die zijn nu goed ingebakken bij onze medewerkers, die steevast inspelen op duurzaamheid. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe projecten als bij veranderingen binnen water-link.

De klimaatwijziging dringt zich meer en meer op. Logisch dat klimaat en duurzaamheid in het algemeen bovenaan onze agenda staan. We krijgen bezorgde vragen uit industriële en maatschappelijke hoek. Met als belangrijkste kwestie: kan water-link ons de waterlevering garanderen? Onze specialisten staken de hoofden bij elkaar. Ze startten materialiteitsanalyses en achtergrondstudies op. Ze bespraken ideeën met het management en legden ze ter goedkeuring voor aan de stakeholders – de basis voor onze nieuwe duurzaamheidsstrategie.

In de loop van 2020 vangt de implementatiefase van deze strategie aan. Samen werken we dus aan een nog duurzamere organisatie.

Portfoliobeheer, programma – en projectmethodologie (PPP)

We merkten dat we onze projecten onvoldoende uitwerkten. Vaak was de grootste prioriteit het financiële gedeelte op punt stellen. Daardoor gaven de betrokken afdelingen een andere invulling aan de projecten. Resultaat: IT, Operations en Business waren niet op elkaar afgestemd. Rollen en verantwoordelijkheden werden niet goed verdeeld om niet te veel projecten tegelijk op te starten. Zo haalden we doelstellingen niet.

Een andere aanpak drong zich op. Met het ‘Change programma’ willen we structuur geven aan het projectbeheer. De nieuwe PMO-afdeling (Project Management Office) zorgt voor een vlotte implementatie en follow-up van het programma onder het motto Doing the right projects right. Ze lichte collega’s in over de nieuwe werking en laten hen de meerwaarde zien voor hun projectverloop.

We zetten ook PMO-key users in. Als ambassadeur leggen ze de brug tussen het controleteam van de financiële afdeling. Ze ondersteunen projectleiders en programmamanagers bij de financiële onderbouwing en de opvolging van hun projecten.

Het PMO stelde ook een meerjarenplan op om de groei (maturiteit) van alle belanghebbenden in de organisatie te meten. Daarvoor lieten we iedereen een enquête invullen. De bedoeling is om dit jaarlijks te herhalen om de maturiteitsgraad te bepalen.

De eerste stappen naar een succesvolle uitwerking van het ‘Change programma’ werden alvast genomen met volgende realisaties:

Met de PPP-methode kregen portfolio- en programmastructuren een duidelijke omschrijving. Daartoe werkten we strategische en operationele programma’s uit. We legden de criteria voor projecten vast: categorieën, levenscyclus, verantwoordelijkheden en bestuur. Elke maand buigt het managementteam (MT) zich over de status van de programma’s en projecten. Ook de goedkeuring van de voorbereide projectdossiers bekijkt het tijdens deze MT-portfoliomeeting.

De nieuwe dedicated programmamanagers staan in voor het programmamanagement. Ook de eerste stappen naar benefitmanagement werden genomen.

Per projecttype en grootte werkten we standaarddocumenten en templates uit. Die vereenvoudigen het opmaken van motivatie- en financiële businesscases. En maken opvolging via programma- en projectrapporteringen eenvoudiger.

We vervolledigden het portfolioproces. Zo sluiten de uitwerking van een idee tot een goedgekeurd project, de opvolging daarvan en de afsluiting netjes bij de andere financiële processen aan. In het kader van de begroting bekijken we jaarlijks het portfolioproces. We werpen dan ook een blik op de projectaanvragen die buiten de budgetronde vallen.

De portfoliocapaciteitsplanning staat op punt voor de komende achttien maanden. Zo weten we op middellange termijn welke hulpbronnen er nodig zijn om alle projecten tot een goed einde te brengen. Hierop baseren we onze beslissingen en herpositioneren we waar nodig. We bekijken ook of we projectmedewerkers tijdelijk of vast in dienst nemen.

Op het PMO Portal op SharePoint verzamelden we alle nodige documenten op een centraal punt. Toegankelijk voor en beheerd door alle belanghebbenden.

Risicobeheer

Risicobeheer helpt een organisatie om doelstellingen te bereiken op alle niveaus. Pas als alle risico’s zijn bepaald, kan men de nodige acties ondernemen om een doel te halen. Ook bij water-link liepen initiatieven waaraan risicobeheer was verbonden. Maar er ontbrak een overkoepelend raamwerk. Daardoor was er geen totaaloverzicht van de verschillende risicotypen en de acties die werden ondernomen.

Op basis van verschillende workshops werkten we een raamwerk uit. We identificeerden en evalueerden de verschillende risico’s. Ten slotte bespraken we de acties om de risico’s te beheren. Tijdens dit proces maakten we altijd een afweging tussen kosten en baten.

Ondertussen is het risicobeheer een vast onderdeel van onze activiteiten. We volgen lopende acties kort op en sturen bij waar nodig.

Interne audit

Water-link verschoof de aanpak van de normale interne audit naar een risicogebaseerde. Zo kunnen de auditors als assurance provider optreden naar de bestuursorganen toe. Het geeft hen ook als businesspartner een meerwaarde voor het management en de hele organisatie. Dus maakten we een nieuw intern auditplan op. Daarbij kwamen ook andere zaken aan bod:

 • beschikbare capaciteit
 • werkzaamheden die andere assurance providers, zoals een externe auditor, uitvoerden
 • gemiddelde duurtijd van een audit
 • looptijd van een audit
 • aanwezigheid van expertise

We legden ook een auditcharter vast waarin we governance opnamen. Al onze auditbevindingen leggen we voor aan het management. Elk semester bezorgen we ook een rapport aan de Raad van Bestuur.

Procesmanagement

SAP bleek niet altijd efficiënt te werken. Daarom besloten we de processen van begin tot einde grondig na te kijken. We werkten twee pilootprojecten uit waarbij we onderzoek deden naar het onderhoudsproces in de productie en het meter-to-cash-proces voor residentiële klanten.

Na een evaluatie ontstond het project ‘Procesgericht werken’ om de procesbeheersing te verbeteren. Per proces bepaalden we doelstellingen en legden we documenten vast.

Te behalen doelstellingen
Proces in duidelijke instructies documenteren
Nieuw TO BE-proces bepalen
Procesrisico’s in kaart brengen om te evalueren of de nodige beheersmaatregelen aanwezig zijn
Doorlooptijd verkleinen
Performantie indicatoren implementeren
Kosten verlagen, …
Oplevering documenten
Procesflowcharts
Procesbeschrijvingen
Actieplannen en performantie-indicatoren
Risico- en controlematrixen
RACI (Responsable, Accountable, Consulted, Informed)

Zowel de procesmap als het regelgevende document, waarin de rollen en governance vastliggen, zijn gevalideerd. Op dit moment worden een aantal processen beoordeeld. Ook de processen die nog een beoordeling moeten krijgen in 2020 zijn al bepaald.

Om alles vlot te laten verlopen op het vlak van procesmanagement neemt water-link een risk- en procesmanager in dienst.

Droogteplan Vlaanderen

Willen we ons goed voorbereiden op extreme droogte? Dan moeten we de handen in elkaar slaan. Daarom werkt water-link actief mee aan initiatieven van de Vlaamse overheid om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Het droogteplan van Vlaanderen is er een van. Dat zorgt voor een transparante informatie-uitwisseling over de drinkwaterbeschikbaarheid in Vlaanderen. Het maakt ook deel uit van het integraal waterbeheer CIW 2.0 waaraan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid volop werkt.

Impactstudie drinkwatervoorziening Vlaanderen

De Maas is een belangrijke leverancier van water. Helaas zorgt droogte vaak voor problemen. En internationale klimaatscenario’s bevestigen het risico op waterschaarste in de zomermaanden. Daarom maakte water-link in mei de plannen bekend over hoe we ons kunnen wapenen tegen tekorten.

De plannen bieden een aantal opties om brak water te ontzilten. Enerzijds om het in te zetten in onze productie, anderzijds voor onze industriële klanten. In nauwe samenwerking met onze stakeholders loopt een haalbaarheidsstudie waarin we de pro’s en contra’s afwegen. Daarna gaan we proactief aan de slag om de bestaande infrastructuur aan te passen aan de klimaatveranderingen. Zo garanderen we onze klanten ook in de toekomst waterlevering.

Meten is weten.

Kerncijfers

Klanten20192018
Inwoners bediende gebied597.265629.423
Drinkwaterklanten188.917201.499
Watersaneringsklanten231.093243.675
Nieuwe rioolaansluitingen363297
Drinkwateraansluitingen438594
Tarieven
HH basistarief (per m³)1,40841,3704
HH comforttarief (per m³)2,81682,7408
NHH vlak tarief (per m³)1,56601,5237
Waterleveringen
Totaal geproduceerd volume (in m³)150.362.341145.744.530
Gemiddelde dagvolume (in m³)404.831392.478
Hoogste dagvolume (in m³)478.605474.892
Residentiële leveringen (in m³)30.486.04629.706.703
Industriële leveringen (in m³)59.779.97459.052.518
Leveringen aan andere waterbedrijven:
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
59.095.21854.015.678
Totaal gefactureerd volume149.361.238142.774.899
Lengte leidingennet in km2.3032.527
Personeel
Aantal medewerkers 522504
Aantal aanwervingen5677

Water-link liet van zich horen.

Belangrijke gebeurtenissen in 2019

9-17 januari

bouw&reno Antwerp Expo

23 januari

Dr. Rashid Alleem bezoekt water-link

19 maart

Warmtenet Terbekehof

Februari

Accreditatie Labo BELAC-label

26 maart

Agoria Smart City Award

24 april

YouthStart

2 mei

Start Kraanwatercampagne

25 april

Interreg 2 Seas Video Award voor Nereus

9 mei

Closing the water loop

Juni tot en met september

Spread The Water-campagne

25 november

Opening vierde productielijn Induss I

24 oktober

Aquarama Trade Fair

27 november

Test noodprocedure drinkwater

 • 9-17 januari

  bouw&reno Antwerp Expo

 • 23 januari

  Dr. Rashid Alleem bezoekt water-link

 • Februari

  Accreditatie Labo BELAC-label

 • 19 maart

  Warmtenet Terbekehof

 • 26 maart

  Agoria Smart City Award

 • 24 april

  YouthStart

 • 25 april

  Interreg 2 Seas Video Award voor Nereus

 • 2 mei

  Start Kraanwatercampagne

 • 9 mei

  Closing the water loop

 • Juni tot en met september

  Spread The Water-campagne

 • 24 oktober

  Aquarama Trade Fair

 • 25 november

  Opening vierde productielijn Induss I

 • 27 november

  Test noodprocedure drinkwater

bouw&reno Antwerp Expo

9-17 januari 2019

1586 bezoekers vonden hun weg naar onze stand op de beurs bouw&reno 2019. Dat is een stijging van maar liefst 65 procent. Ook onze quiz over de digitale meters kende een groot succes. 652 mensen namen deel om daarna hun geluk te beproeven aan het rad van fortuin. Als kers op de taart won onze stand ook de design award.

Dr. Rashid Alleem bezoekt water-link

23 januari 2019

Dr. Rashid Alleem is de voorzitter van SEWA. Dat is het energie- en waterbedrijf van het sultanaat Sharjah, buurland van Dubai en Abu Dhabi. Als UNO-gezant is hij een autoriteit op het vlak van water. Hij was geboeid door onze visie op duurzaam waterbeleid. En door onze innovaties zoals de digitale watermeters en circulaire waterproductie met de Nereus-technologie.

Accreditatie Labo BELAC-label

Februari

In februari werd ons laboratorium grondig doorgelicht door de BELAC-auditoren. Deze dienst is een afdeling binnen de FOD Economie die accreditaties uitreikt aan labo’s en entiteiten.

De auditoren baseerden zich op de recente versie van de ISO17025-norm (ISO/IEC17025:2017). Ons labo voldeed aan alle strenge eisen en kreeg het officiële attest dat vijf jaar geldig is. Daarmee garanderen we klanten de beste drinkwaterkwaliteit.

Ook de afdelingen monsternamen, algemene en anorganische scheikunde en bacteriologie/biologie kregen een audit op het vlak van technische conformiteit.

Warmtenet Terbekehof

19 maart 2019

In maart begon de renovatie van het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. We sloegen daartoe de handen in elkaar met POM Antwerpen, Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk. Samen werkten we aan een duurzame en aantrekkelijke site en stoomden het klaar voor de toekomst. Zo pakken we onder andere de wateroverlast grondig aan. En met het uitrollen van het warmtenet voorzien we bedrijven van duurzame warmte. Met als resultaat een betere luchtkwaliteit voor buurtbewoners.

Agoria Smart City Award

26 maart 2019

De laatste jaren zetten we volop in op ons project met de digitale watermeters. Dat viel ook technologiefederatie Agoria op. Elk jaar reiken zij de Smart City Awards uit aan steden en gemeenten die investeren in technologische innovaties om zo het leven van hun inwoners te verbeteren. In 2019 bemachtigde water-link de Agoria Smart City Award in de categorie Energy. Een mooie beloning voor onze inspanningen.

YouthStart

24 april 2019

In 2019 ging water-link een partnership aan met YouthStart. Dat is een non-profitorganisatie die werkloze, laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 30 jaar de kans geeft om hun droom waar te maken. In een achtdaagse training ontdekken ze hun talenten en werken ze aan het businessplan van hun droomproject. En dat met de ondersteuning van coaches die tegen een verminderd tarief werken. Op de laatste dag presenteren ze hun businessplan aan een adviesraad. Daarna krijgen ze het YouthStart-certificaat als beloning. Een mooi initiatief om jongeren hun zelfvertrouwen op te krikken en richting te geven aan hun leven.

Interreg 2 Seas Video Award voor Nereus

25 april 2019

Op 25 en 26 april vond in het ICC Gent het event Interreg 2 Seas Mid-Term Review plaats. Interreg 2 Seas steunt projecten die met sociale en technische innovatie actief bijdragen tot een duurzaam energie- en waterbeleid en klimaatverandering.

Tijdens dit event is de uitreiking van de Interreg 2 Seas Video Award een hoogtepunt. Water-link stuurde een video in over het Nereus-project. Met Nereus (New Energy and Resources from Urban Sanitation) werken we hard aan de zuivering van regen- en afvalwater tot drinkwater bij particulieren en bedrijven.

Water-link haalde de tweede plaats in de wedstrijd met vierhonderd deelnemers uit uit Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Wilt u meer weten over Nereus? Bekijk hier het filmpje.

Start Kraanwatercampagne

2 mei 2019

Kraanwater promoten? Dan vraag je toch enkele BV’s om hulp! Tom Waes en Natalia vertellen graag waarom zij kraanwater drinken. De campagne was een schot in de roos. Met dank aan AquaFlanders, de vereniging van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders.

Closing the water loop

9 mei 2019

Op 9 mei organiseerden we voor onze industriële klanten een infosessie in het Havenhuis in Antwerpen. Met ‘Closing the water loop’ wierpen we een blik in de toekomst. We kozen daarbij voor een nieuwe waterbron en voor de uitbreiding van ons productiecentrum in Oelegem. In het filmpje hieronder bundelden we de belangrijkste momenten.

Spread The Water-campagne

Juni tot en met september 2019

Kraanwater is beter voor het milieu en de portemonnee. En even gezond als flessenwater. Wij zijn al overtuigd! Nu de rest van Vlaanderen nog. Daarom trok ons promoteam naar verschillende evenementen. Ze lieten er 11.800 mensen kennismaken met ons overheerlijke kraanwater.

Aquarama Trade Fair

24 oktober 2019

Vakbeurs Aquarama vond op 24 oktober plaats in de Brabanthal, Leuven. De jaarlijkse afspraak voor stakeholders uit België en Nederland met belangen in de watertechnologie- en behandelingssector. Ook dit jaar was water-link aanwezig. We hielpen er de industriële eindgebruiker mee zoeken naar gepaste oplossingen voor hun uitdagingen rond watertechnologie.

Opening vierde productielijn Induss I

25 november 2019

Op maandag 25 november startten we de vierde productielijn Induss I op met een feestelijke opening. Al onze relaties en de collega’s die aan dit project meewerkten, waren van de partij.

Vlaams minister Zuhal Demir sprak vol lof over water-link: “Met de opening van deze nieuwe productielijn trekt water-link duidelijk mee aan de kar. Deze investering zorgt voor voldoende water van de juiste kwaliteit met aandacht voor laag energieverbruik en warmterecuperatie. En met zo weinig mogelijk afval. Jullie harde werk zorgt er mee voor dat heel Vlaanderen dagelijks geniet van schoon water. Ook in de toekomst. Ik apprecieer dat enorm en wil jullie daar als minister van omgeving voor bedanken. Doe zo voort! Ook de komende jaren slaan we de handen in elkaar, want het werk is nog niet gedaan.”

Test noodprocedure drinkwater

27 november 2019

AquaFlanders en water-link organiseerden een grote oefening om de procedure voor nooddrinkwaterbedeling uit te testen. Zo kunnen we bijschaven waar nodig en onze service optimaliseren.

De test vond plaats in Ekeren: de eerste netzone die we op innovatieve wijze bewaken. De watertoevoer meten we er online. Via digitale watermeters detecteren we onmiddellijk waterlekken. De ingebouwde microkwaliteitsmetingen controleren dag en nacht de waterkwaliteit. Dit alles volgen we op de voet vanuit ons Intelligent Control Center (ICC).

Over Ons

Kom meer te weten over ons bedrijf door op de onderstaande knop te klikken.

Water-link tot uw dienst.

Contact & informatie

Algemene informatie

Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)