Jaarverslag 2021

Voorwoord

Wat doen we

Drinkwater voor particulieren: produceren, transporteren, distribueren en leveren

We leveren veilig en gezond water voor mens en milieu.

Digitaal telefoniesysteem

In 2021 introduceerden we het nieuwe digitale telefoniesysteem Anywhere 365. Met dit systeem:

 • kregen we meer flexibiliteit en inzicht in onze telefoniestromen
 • zijn we klaar om in de toekomst meer communicatiekanalen aan te bieden

Klantendienst optimaliseren

Anywhere 365 biedt zoveel voordelen dat we besloten om de klantenbalie permanent te sluiten. Die was trouwens al een hele tijd buiten dienst door COVID-19.

Omdat klantenservice voor water-link belangrijk is en blijft, zijn we een optimalisatieproject gestart. In de eerste fase onderging de klantendienst een grondige reorganisatie. Met als doel sneller en gerichter antwoorden te bieden op vragen van onze klanten. Met een maandelijkse tevredenheidsmeting peilen we bij onze klanten wat ze van onze service vinden.

In 2022 trekken we de optimalisatie door. Op de planning staat:

 • een verbeterde rapportage inrichten: met de verzamelde data sturen we het klantencontactcenter bij op maat van de klant.
 • een nieuwe planningstool introduceren: om sneller in te spelen op de verschillende werkstromen. Waardoor we klantvragen efficiënter verwerken met het oog op een hogere klanttevredenheid.

Digitale meters plaatsen

Eind 2021 hebben we in totaal 199.000 analoge meters vervangen door digitale. We beschouwen dit project dan ook als succesvol! In 2022 zijn de laatste meters aan de beurt bij enkele specifieke cases zoals brandleidingen.

Ondertussen blijven we de processen rond de digitale meter verder optimaliseren. Daardoor reageren we sneller en correcter op mogelijke lekken en terugstromen bij klanten. Dit bespaart de klanten flink wat onverwachte kosten. Bovendien verbeteren we daarmee de veiligheid van ons netwerk.

Enkele cijfers op 1 februari 2022:

 • 930 terugstroommeldingen
 • 6750 klanten kregen melding van een lek

Processen automatiseren: slimme data inzetten

De digitale meters bieden tal van nieuwe mogelijkheden waarmee we ook in 2022 blijven inzetten op een betere klantenservice. Dit doen we door al onze meterdata, en data uit andere bronnen, te verzamelen in een dataplatform. Geautomatiseerde businesslogica verwerkt de digitale data tot slimme data.

Deze slimme data stellen ons in staat om:

 • de digitale verbinding gedetailleerd op de volgen
 • oneigenlijk verbruik op te sporen
 • sneller op alarmen en meldingen in te spelen

Op het vlak van klantenservice betekent dit:

 • lek-, breuk-, temperatuur- of terugvloeialarmen sneller melden aan de klant
 • processen rond verhuizingen en tussentijdse facturatie vereenvoudigen

Slimme data als strategische pijler

Slimme data zijn voor water-link een van de strategische pijlers. Net zoals:

 • bewuster omgaan met drinkwater
 • watervoorraden efficiënter gebruiken
 • de drinkwaterkwaliteit beschermen
 • non-revenue water terugdringen

Meer leveringszekerheid voor de linkeroever

Met productiecentra in Walem en Oelegem staan onze belangrijkste watertoeleveraars op de rechteroever van de Schelde. Via momenteel 4 en binnenkort 5 verbindingsleidingen onder de Schelde bedienen we ook klanten op de linkeroever.

Omdat klant Borealis, gelegen op de linkeroever, vanaf eind juni 2022 in een veel grotere waterafname voorziet, zijn we gestart met een bijkomende verbinding tussen linker- en rechteroever. Daardoor kunnen ook andere klanten op de linkeroever in alle vertrouwen blijven rekenen op voldoende aanvoer van drinkwater.

0

verwerkte documenten op KCC

0

beantwoorde oproepen op KCC

0

semiautomatische transacties

0

geplaatste wateraansluitingen

Afvalwater: riolen vernieuwen, onderhouden en herstellen

We verzorgen de afvoer van water.

Gedempte Zuiderdokken – Antwerpen

De Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen ondergaan een grondige make-over en worden een trekpleister voor inwoners en toeristen. Daarnaast spelen ze ook een grote rol in de opvang en verwerking van regenwater. Zo biedt de stad Antwerpen samen met water-link het hoofd aan intense regenbuien, droogte, waterschaarste en overstromingen.

Hoe pakken we dat aan? Dok Zuid wordt een groene long. De tuinen en grasweides zullen dienstdoen als waterbuffer. Een groot ondergronds regenwaterreservoir vangt water op van de omliggende daken. Dat wordt gebruikt om het aangelegde groen te besproeien en straten te reinigen. Via een ondergronds krattensysteem krijgen ook de bomen voldoende vocht. Overtollig water vloeit daarna naar de wadi’s waar het uiteindelijk de grond insijpelt.

De eerste fase, de aanleg van het zuidelijke deel, is bijna klaar. Het centrale deel nemen we in 2022 onder handen. De derde en laatste fase staat eind 2023 gepland.

Bedrijventerrein Terbekehof – Wilrijk

Bedrijventerrein Terbekehof ligt vlak bij de A12 in Wilrijk. Sinds de ontwikkeling in de jaren zestig werden het rioleringsstelsel en het openbaar domein niet vernieuwd. Met wateroverlast als één van de gevolgen.

In 2,5 jaar tijd kreeg Terbekehof gescheiden rioleringen door middel van grote kokers om hemel- en afvalwater af te voeren. We voorzagen ook collectieve waterbuffers om wateroverlast tegen te gaan.

Dit project verliep in samenwerking met POM Antwerpen, water-link, Aquafin, ISVAG, stad Antwerpen en district Wilrijk.

Hemelwater- en droogteplannen

Na de hemelwater- en droogteplannen voor de stad Antwerpen zijn nu ook andere Antwerpse gemeenten aan de beurt. In onder andere Edegem, Mortsel, Kalmthout en Schoten lopen er verschillende initiatieven.

Edegem en Mortsel

Bij Edegem ligt de focus van het hemelwater- en droogteplan op Hof Ter Linden en Fort V, die samen het groenblauwe hart van de gemeente vormen. Zodra de gemeenteraad het plan goedkeurt, worden de verdere acties besproken.

In Mortsel deelden we, samen met de dienst stedenbouw, de straten per type in. Op die manier weten we hoe deze straten passen binnen ons hemelwaterplan. Onder deze types vallen de centrumstraten (met veel winkels), de woonwijken, de villawijken, de kmo-zones en de wijkontsluitingen. Daarnaast schrijft IGEAN een klimaatadaptatieplan uit voor Mortsel, gekoppeld aan een burgerparticipatietraject. Omdat beide plannen grote overlappingen hebben, besloten we om op verschillende vlakken samen te werken en voor de nodige input te zorgen.

Kalmthout

In 1998 werd Kalmthout voor het eerst geconfronteerd met wateroverlast. De kleinere dorpskernen en enkele verkavelingen kwamen blank te staan na zware zomeronweren. De grootste probleemzones bevinden zich stroomafwaarts. Want daar werden in de jaren zeventig en tachtig wijken ontwikkeld op natuurlijk overstromingsgebied.

Sinds de extreme waterlast laat Kalmthout een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Overtollig water vindt nu zijn weg in de retentiebekkens waar Aquafin het water wegpompt naar nabijgelegen grachten. Ook grachten werden omgebouwd en wadi’s aangelegd om meer regenwater te bufferen.

Ook riep de gemeente stengere normen voor verkavelingen in het leven. Met voldoende ruimte om water zijn natuurlijke gang te laten gaan. Ook in de toekomst zal Kalmthout nog meer hemelwatermaatregelen uitvoeren.

Schoten

Het marktplein, de Paalstraat, de omliggende straten en de publieke ruimten in de kern van Schoten ondergaan een grondige metamorfose. Daarbij wil de gemeente de focus leggen op de infiltratie en het hergebruik van hemelwater. De details komen in 2022 op papier, zodat we met het eerste deel van de werken in 2023 van start kunnen gaan.

© ontwerpbureau Omgeving

Duurzaamheid: ook bij rioleringen

De eerste fase van de bouw van een ondergrondse bufferkoker op de voormalige AGFA-site is afgerond. De extra buffer, gebouwd in een nieuw woonproject op de grens Mortsel-Edegem, vangt overtollig hemelwater op en verzamelt het water van de daken van omliggende bedrijven. Het doel is om het hemelwater maximaal te hergebruiken. Waardoor we actief meewerken aan het circulaire en duurzame verhaal.

Tuinstraten

In een tuinstraat maken beton en verharding plaats voor groen en water. Denk aan plantvakken, bomen, moestuintjes, grasperkjes, klimplanten … Daardoor krijgt water de kans om te infiltreren. Bovendien zorgt het groen voor lagere temperaturen bij hitte.

Kortom: met tuinstraten kunnen steden zich aanpassen aan de klimaatveranderingen zoals wateroverlast en hittestress.

In Antwerpen startten we een pilootproject op waarbij we vijf straten ombouwen tot tuinstraten:

 • Lange Ridderstraat – Antwerpen
 • Wasstraat, Woeringenstraat, Brouwstraat en Berthoutstraat – Berchem
 • Bloemstraat – Borgerhout
 • Jan Olieslagersstraat – Deurne
 • Aziëlaan – Wilrijk
0

miljoen eurototaal geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding

0

nieuwe rioolaansluitingen

0

kilometer preventieve ruiming riolering

0

kilometer jaarlijks inspectie riolering in kader van assetmanagement

Industriewater: produceren, transporteren en leveren

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen.

Waterkracht: huishoudelijk afvalwater als industrieel koelwater

De klimaatveranderingen en toenemende droogte dwingen ons om verstandig om te gaan met water. De nood stijgt om de watercyclus op een verantwoorde en duurzame manier te sluiten. En ook vanuit de industriële klanten van water-link kwam de vraag naar ecologisch geproduceerd water.

Samen met Aquafin, met wie we sinds 2006 succesvol samenwerken, sloegen we de handen in elkaar. Wat als we van lokaal huishoudelijk afvalwater industrieel koelwater kunnen maken? In 2021 startten we een pilootinstallatie op RWZI Antwerpen-Noord. Ondertussen groeide deze samenwerking uit tot een groot project: waterkracht.

Op 27 januari 2022 kondigden water-link, Aquafin, PMV en Ekopak hun samenwerking aan onder de naam waterkracht. Met waterkracht bouwen we tegen 2025 een hoogtechnologische zuiveringsinstallatie die het afvalwater van Antwerpse gezinnen zal zuiveren tot hoogwaardig koelwater. Daarmee zullen we 20 miljard liter koelwater, deels bovenop deels als vervanging van de bestaande 50 miljard liter, leveren aan industriële klanten. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

“Elke druppel die we kunnen hergebruiken is een druppel die we niet moeten oppompen uit de grond of uit oppervlaktewater. Circulair watergebruik is dan ook één van de speerpunten in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen de extreme weersomstandigheden waarmee we kampen. Met dit project bewijzen we niet alleen tot welke huzarenstukjes Vlaanderen in staat is als innovatieve regio. We garanderen zo ook de leveringszekerheid van water voor de industrie en voor onze gezinnen in periodes van langdurige droogte.” – Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving.

Meer weten over dit project

Induss II bis operationeel

De Gentse Kanaalzone heeft maar een beperkt aantal zoetwaterbronnen. Daarom produceert water-link al meer dan 10 jaar proceswater door ontzilting van dokwater in de installatie Indus II. Om aan de grote vraag naar proceswater van onze industriële klanten te voldoen, breidden we de installatie uit met de productie-unit Induss II bis. Die namen we midden 2020 in gebruik, waarmee we de capaciteit verdrievoudigden.

Het enige dat nog restte was de nieuwe pijpleiding naar ArcelorMittal. Die werd voltooid in februari 2021 waarmee ook de levering van koelwater startte. Vanaf dan voorziet water-link industriële klanten van voldoende water van de juiste kwaliteit.

Met Induss II bis helpt water-link de Gentse Kanaalzone om klimaatneutraal te worden en bij groene projecten de energietransitie te versnellen.

Neem een virtueel kijkje bij Induss II bis

INEOS

INEOS Group sloot midden 2021 een waterleveringsovereenkomst met water-link om koelwater te leveren.

Koelwater is een nieuwe waterkwaliteit die water-link gaat aanbieden in de Antwerpse haven via een nieuw leidingnetwerk. Tegen eind 2026 zal water-link koelwater, geproduceerd uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater, leveren aan  INEOS. Door te kiezen voor alternatieve ruwwaterbronnen, hoeven we geen (of minder) drinkwater te gebruiken voor de industrie. Dat komt de leveringszekerheid van water in Vlaanderen alleen maar ten goede. Bovendien past het binnen de Blue Deal Vlaanderen.

Drinkwater waterbedrijven: produceren en transporteren

We garanderen leveringszekerheid, vandaag en morgen.

Verbinding drinkwaternetten water-link – Pidpa

Ons partnership met Pidpa gaat al jaren terug. Door samen te werken en onze leidingnetten op elkaar af te stemmen, bieden we onze klanten extra leveringszekerheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de recente Collector-verbinding tussen Oelegem en Grobbendonk.

Voortdurend professionaliseren

We werken samen in betrokken en veerkrachtige teams

Innovatie

Innovatie Thesis

Innoveren is nodig. Alleen zo kunnen we blijven inspelen op maatschappelijke verschuivingen én onze dienstverlening blijven verbeteren. De vraag is: op welke domeinen zetten we in?

Om het antwoord daarop helder te formuleren, ontwikkelden we in 2021 de Innovatie Thesis. Daarin beschreven we onze prioriteiten en doelstellingen. Ook de oprichting van de Cel Innovatie staat in de steigers. Die zal diverse taken hebben:

 • onze cultuur stimuleren via onder andere inspiratiesessies
 • projecten omkaderen, bijvoorbeeld vanuit design thinking
 • ons netwerk uitbouwen en vernieuwd samenwerken met andere nutsspelers, overheden en collega’s in het veld

De Cel Innovatie zal onder leiding staan van een innovatiemanager. De zoektocht naar de geschikte persoon ging van start in januari 2022.

Robotic Process Automation (RPA)

In 2020 startte bij onze finance backoffice een proefproject met Robotic Process Automation. De bedoeling was om manuele taken met een sterk herhalend karakter te automatiseren. In totaal werden tien processen geautomatiseerd. In 2021 werden ze nauwkeurig opgevolgd en geëvalueerd. Daaruit bleek dat de uitrol een groot succes was. Daarom zullen we in 2022 de technologie ook toepassen in andere domeinen van water-link.

Optimalisatie

In 2021 werd de renovatie van de collector – de verbinding Oelegem-Grobbendonk – afgerond. Het eerste deel van de renovatie bestond uit de realisatie van de verbinding met de ‘kleine’ pompen die tot 12.000 m³ water per dag ondersteuning kunnen bieden van west naar oost. Als het nodig is, stuurt de collector via het knooppunt Keerbaan tot 100.000 m³ water van Oelegem naar Grobbendonk. Omgekeerd is er een capaciteit tot 50.000 m³.

Het tweede deel van de renovatie is de verbinding DN900 tussen noord en zuid met een capaciteit van 100.000 m³ per dag. Ondertussen zitten we aan stap vier, van de zeven, van het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) om dit investeringsproject te vergunnen. De plannota waarin het ontwerp werd omgeschreven, is al opgesteld. De volgende stap is de openbare raadpleging en het behandelen van de opmerkingen op het eerste GRUP. De laatste stap, het definitieve gewestplan realiseren, vindt plaats in 2022. Daarna volgt de bouwvergunning en detail engineering. De werken starten in 2023/2024 zodat we in 2025 de verbinding DN900 in gebruik kunnen nemen.

Reinwaterkelder

In 2021 breidden we de bestaande waterreserves in Walem/Zuiderproductie uit met een nieuwe reinwaterkelder van 12.000 m³ nuttig volume. Deze investering van 6 miljoen euro is goed voor twee uur extra autonomie. En daarvan profiteren grote klanten zoals Farys, De Watergroep en Pidpa natuurlijk mee.

NRW-management

Non-revenue water (NRW) is water dat we produceren zonder dat er inkomsten tegenover staan. Denk aan verlies door lekken of water dat we zelf gebruiken om leidingen te spoelen. Ook diefstal, fraude en het water dat de brandweer gebruikt om te blussen vallen hieronder.

Om het verlies van water tot een minimum te beperken, speelt de staat van ons distributienet een belangrijke rol. Daarom vernieuwen we elk jaar 50 kilometer aan leidingen. In 2021 goed voor 2 procent van ons net. Bovendien zijn we ook opnieuw gestart met systematische inspecties van de tunnels waar onze aanvoerleidingen doorlopen.

Daarnaast investeerden we in 2020 en 2021 ook in betere lekdetectieapparatuur. Op die manier pakken we verlies preventief aan:

 • Met drukmanagement controleren we de druk in onze leidingen. Bij te hoge of opvallende pieken grijpen we in voordat de leidingen schade oplopen.
 • Met satelliettechnologie controleren we tot 50 procent van ons net op onzichtbare lekken.
 • Via District Metered Areas (DMA’s) – dit zijn groepen klanten bij wie we de afname en levering nauw opvolgen – zo kunnen we verliezen snel oppikken, aanpakken en analyseren. Dit project is opgestart in 2018. En tegen september 2022 zullen elf DMA’s operationeel zijn.
 • AquaAdvanced-software vormt de koppeling tussen de DMA’s en de data van de digitale meters. Zo merken we markante verschillen tussen levering en afname van water in elke DMA meteen op.

ICC: Intelligent Control Center

Het ICC wordt het nieuwe controlecentrum van water-link in Walem. In 2021 werd het ontwerp van het centrum op punt gezet. Daarbij hielden de ontwerpers rekening met de huidige noden, met oog op toekomstige uitbreiding.

Een gespecialiseerde firma neemt de inrichting van de kantoren en de vergaderruimtes in handen. Zij hielden bij het ontwerp rekening met de visie van water-link en de behoeften van onze medewerkers. Ook in de controlezaal werd gekeken naar licht(inval), akoestiek, ergonomie en functionaliteit.

Ook bij de opstelling van de videowall en de operatordesks is aan de toekomst gedacht. Zo zullen ze gemakkelijk aanpasbaar zijn aan de behoeften van het moment.

De bouwwerken zijn in februari 2022 van start gegaan met een uitvoeringstermijn van 360 dagen. Het budget voor dit project, samen met perifere wegenaanleg tot en met de elektrische infrastructuur, bedraagt 9,5 miljoen euro.

Investeren in slimme partnerships

Duurzaam samenwerken

Water-link en Pidpa bouwen het labo van de toekomst

In juni 2020 besloten water-link en Pidpa samen een gemeenschappelijk labo te openen op de terreinen van Blue Gate. In 2021 werd het project verder uitgewerkt op basis van de kennis en ervaringen van beide partijen. Het gebouw zou in 2026 operationeel moeten zijn.

Dit labo van de toekomst zal een referentie zijn op het vlak van:

 • (drink)wateranalyse
 • snelle bepalingen
 • toegepast onderzoek en kwaliteit

Ondertussen is op de site van Blue Gate ook de bouw gestart van Blue-App: de pre-incubator voor duurzame chemie van de Universiteit Antwerpen. Samen met enkele van onze water-linkcollega’s gaat de Universiteit Antwerpen er onderzoek doen naar onder andere nieuwe screeningsmethoden van componenten in drinkwater. Het labogebouw zal in het najaar van 2022 operationeel zijn.

Fusie met Pidpa

Wat zou er gebeuren als twee grote watermaatschappijen de handen in elkaar zouden slaan? Een vraag die Pidpa en water-link aan elkaar stelden in 2019. Er volgde een studie naar de mogelijkheden van een fusie.

Al snel bleek dat dat beide bedrijven elkaar perfect zouden aanvullen:

 • het grondwater van Pidpa en het oppervlaktewater van water-link
 • hun werkingsgebied in de provincie Antwerpen
 • de huishoudelijke klanten van Pidpa en de industriële klanten van water-link

In oktober 2021 ondertekenden we allebei een intentieverklaring. Daarin staat dat we in december 2022 een fusievoorstel aan onze respectievelijke vennoten zullen voorleggen. Want zij nemen de eindbeslissing.

Dit nieuwe waterbedrijf zou goed zijn voor 60 procent van de waterproductie in Vlaanderen. En dat sluit mooi aan bij de Blue Deal van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir. Zij staat dan ook volledig achter dit initiatief.

Ondertussen werken water-link en Pidpa al nauw samen. We bieden elkaar ondersteuning op operationeel vlak en legden zo al de verbindingen tussen beide netten en productiecentra.

Project Zuiderdokken – Dok Zuid

In eerste instantie was het de bedoeling om met het hemelwaterrecuperatieproject op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen hemelwater te zuiveren tot drinkwater. Maar bij het finale ontwerp bleek dat de kostprijs voor de volledige installatie, en het onderhoud, te hoog zou oplopen tegenover het kleine debiet aan drinkwater dat we zouden produceren.

In plaats daarvan bekeken we de mogelijkheid voor een tweede circuitwateroplossing. Dat water is van betere kwaliteit dan regenwater, maar hoeft niet te voldoen aan de strenge drinkwaternormen. De zuivering bestaat dus alleen uit een simpele infiltratie en desinfectie. Uiteraard verminderen daardoor de investeringskosten en het budget voor operationeel onderhoud aanzienlijk.

Dit is dan ook een van de belangrijkste lessen die we trokken uit dit project: het is pas vanaf een bepaalde schaalgrootte zinvol om lokaal hemelwater te zuiveren voor hergebruik als drinkwater.

Het hergebruik van hemelwater was de belangrijkste ambitie van dit project op de Gedempte Zuiderdokken. Dankzij de circuitwateroplossing gaan we dat doel toch bereiken.

Waterkracht: krachten bundelen

In 2021 dienden we een omgevingsvergunning in voor de bouw van een nieuwe brakwaterunit langs het Albertkanaal. Met als doel brakwater te zuiveren naar drinkwater en eventueel koelwater voor de industrie. Maar ondertussen gingen we een joint venture aan met Aquafin, PMV en Ekopak. Met waterkracht willen we een stap verder gaan, namelijk de bouw van een vooruitstrevende zuiveringsinstallatie die afvalwater van Antwerpse gezinnen omzet tot koelwater voor de Haven en de bedrijven.

Ondertussen is waterkracht in gesprek met de Antwerpse haven om de nieuwe koelfabriek te bouwen in het NextGen District – de voormalige Opel-site die wordt omgebouwd tot circulaire hub in de haven.

Meer weten over waterkracht

Investeren in oplossingen waterschaarste

Zeker is duurzaam

‘Zeker van water’: nieuw waterbekken Noorderproductie

De Maas is onze belangrijkste waterbron. Daarom is het belangrijk dat we nu stappen ondernemen om droogteperiodes, maar ook wateroverschotten, op te vangen. Met een bijkomend spaarbekken met een nuttig volume van 4,3 miljoen m³ verzekeren we (drink)waterbevoorrading aan onze huishoudelijke klanten, industriële partners en de haven van Antwerpen. Langs de andere kant beschermen we daarmee ook het Albertkanaal in samenwerking met de Vlaamse Waterweg.

In 2021 ging de studie van dit nieuwe spaarbekken nabij de Noorderproductie van start. Samen met de diverse stakeholders en overheden, toetsten we diverse omgevingsparameters af. Zodra we groen licht krijgen vanuit de Vlaamse regering in verband met de ruimtelijke ordening, is het tijd voor de volgende stap: een voorlopig GRUP (2022-2024). De uitvoeringsfase vindt dan plaats in 2025-2028.

Dit spaarbekken past binnen het project Groenpool Antwerpen. Bovendien speelt het een belangrijke rol in de brondiversiteit zodat Vlaanderen zeker is en blijft van water.

Nieuwe koelwaterfabriek op site NextGen District

Met de nieuwe koelwaterfabriek, gebouwd op een perceel in het NextGen District, wil water-link afvalwater van Antwerpse gezinnen zuiveren tot hoogwater koelwater. Er komt daarom ook een nieuw leidingdistributienetwerk in de haven. Op die manier kunnen industriële klanten op de rechter- én linkeroever het circulaire koelwater gebruiken. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

Meer weten over waterkracht

Investeren in duurzaam ondernemen

Innovatie als drijfveer voor een duurzame toekomst

MVO-rapport 2021

Ons eerste MVO-rapport is een feit. In dit duurzaamheidsrapport staan de doelen die we in 2020 vastlegden en de resultaten die we in 2021 boekten.
We integreren onze duurzaamheidsstrategie in onze dagelijkse werking. Dit is de meest efficiënte manier om snel resultaat te boeken. Want water-link is goed voor 40 procent van de watervoorziening in Vlaanderen. Dat betekent dat het een grote impact heeft op het maatschappelijke, duurzame verhaal.

Onze strategie is gebouwd op 5 pijlers – de manieren waarop we:

 1. leveringszekerheid inbouwen
 2. veilig en gezond water produceren
 3. duurzamer werken
 4. onze medewerkers betrekken
 5. een partner zijn voor iedereen aan wie we water leveren

Ontdek het MVO-rapport

Kerncijfers

Klanten20212020
Inwoners bediende gebied616.515610.916
Drinkwaterklanten198.405194.444
Watersaneringsklanten240.581236.620
Nieuwe rioolaansluitingen227236
Drinkwateraansluitingen430523
Tarieven20212020
HH basistarief (per m³)1,42121,4139
HH comforttarief (per m³)2,84242,8278
NHH vlak tarief (per m³)1,58021,5721
Waterleveringen20212020
Totaal geproduceerd volume (in m³)157.060.315150.377.320
Gemiddelde dagvolume (in m³)430.527406.298
Hoogste dagvolume (in m³)501.803502.359
Residentiële leveringen (in m³)30.667.10129.863.128
Industriële leveringen (in m³)57.858.90356.491.036
Leveringen aan andere waterbedrijven:
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)
67.211.41061.128.658
Totaal gefactureerd volume155.737.414147.482.822
Lengte leidingennet in km2.3242.313
Personeel20212020
Aantal medewerkers518522
Aantal aanwervingen3531

140-jarig bestaan

14 maart

Op 14 maart 1881 schreef de Antwerp Waterworks Cy Ltd, in de Reyndersstraat 43, onze eerste klant in. Vanaf dan hoefden de Antwerpenaren niet langer met emmers water te zeulen. Want proper water kwam, via het leidingnet, tot aan de deur. Dat betekende ook meteen het einde van de cholera-epidemieën in de stad.

Wereldwaterdag

22 maart

De Vlaming blijft verknocht aan zijn duur flessenwater. Nochtans is kraantjeswater het perfecte alternatief. Met maar 0,005 euro per liter is het veel goedkoper dan flessenwater. En, nog belangrijker: het is milieuvriendelijker dan flessenwater en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.

Toch blijft kraanwater drinken in de taboesfeer zitten. Ook rationeel met water omgaan, blijkt niet zo evident voor veel mensen. Ondanks de vele meldingen van waterschaarste in de media. Het was dus tijd om de bevolking nog meer te sensibiliseren. Daarom lanceerden we in 2021 op wereldwaterdag de Waterf**#?-campagne. In samenwerking met AquaFlanders. Hoeveel bespaar jij? Doe hier de test!

Afronding project digitale watermeters

7 juli

In 2018 vervingen we de eerste analoge meters door digitale exemplaren. Op 7 juli 2021 kwam dit grootschalige project ten einde. In totaal plaatsten we 199.000 digitale meters bij onze klanten. Als watermaatschappij zijn wij daarbij de voorloper in Vlaanderen.

Het succesvolle project werpt nu al vruchten af. We krijgen meer inzicht in piekmomenten en lekverliezen waardoor we ons leidingnet kunnen optimaliseren en non-revenue water verminderen. Ook het terugstroomalarm bewijst zijn nut. Wanneer water uit de binneninstallatie van de klant terugstroomt naar het net, ontvangen we een melding. Door snel in te grijpen, voorkomen we zo vervuilingen van het drinkwaternet.

Ondertussen werken we aan een tool die klanten automatisch verwittigt bij problemen aan hun binneninstallatie. De tool zal beschikbaar zijn in de loop van 2022. Tot dan volgt water-link de alarmen zelf op.

In februari 2022 stond de teller op 930 terugstroomalarmen en verwittigden we 6750 klanten van een lekalarm.

Water-link in het vrt-nieuws

12 augustus

Na de overstromingen in Wallonië was de kwaliteit van het ruwe water in gevaar. Een ploeg van het journaal ging met onze collega’s op pad om controles uit te voeren.

Ondertekening LOI (Letter of Intent)

5 oktober

Met de ondertekening van de intentieverklaring startte een nieuwe fase in het fusietraject tussen Pipda en water-link. Nu het potentieel van een fusie in kaart werd gebracht, gaan beide bedrijven aan de slag om een concreet fusievoorstel uit te werken. In het najaar van 2022 leggen ze de voorstellen voor aan de Algemene Vergadering van Pidpa en water-link. Want het zijn de vennoten die beslissen of de fusie er ook echt komt. Pas dan is er effectief sprake van een fusiebedrijf. Ondertussen verandert er voor de klanten nog niets.

Certificatiedag YouthStart

20 oktober

YouthStart geeft werkloze, laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 30 jaar de kans om hun ondernemerszin te stimuleren. Tijdens een achtdaags traject gaan ze op zoek naar hun talent en werken ze een project volledig uit. In 2019 werkte water-link mee aan dit traject. In 2021 namen we het partnership met YouthStart opnieuw op in het kader van ons duurzaamheidsbeleid. Door sponsoring geven we YouthStart een duwtje in de rug en bouwen we zo mee aan het team van de toekomst. Op 20 oktober organiseerden we de certificaatuitreiking bij water-link. Daar presenteerden de jongeren hun project aan een jury en adviesraad waarin enkele water-linkcollega’s zetelden.

Wat er nog gebeurde in 2021

Induss II bis

We brachten Induss II bis virtueel in beeld. Dankzij de 360 gradenfoto’s vanop de grond én uit de lucht, kunt u onze gloednieuwe brakwaterfabriek verkennen vanachter uw bureau. Een unieke ervaring met beelden die u anders nooit te zien krijgt.

Vertrek op virtuele toer

Water-link behaalt accreditatie voor analyse PFAS

De bevuiling van de Vlaamse gronden met PFOS haalde in 2021 meermaals het nieuws. Dat deze chemische stof ook terug te vinden is in ons ruw onbehandeld oppervlaktewater, verbaast ons dus niet.

PFOS en PFOA zijn stoffen die behoren tot de per- en polygefluoreerde alkylverbindingen (PFAS). Ondertussen zijn er al meer dan 6700 componenten bekend. De stoffen worden in minstens 300 toepassingsgebieden gebruikt. Denk aan make-up, brandblusschuim, kleurstoffen … Op die manier belanden de vervuilende stoffen in ons grond- en oppervlaktewater.

Helaas zijn de stoffen moeilijk te verwijderen met de klassieke methodes, enkel met actieve kool-filtratie (AKF). Het is dus van groot belang dat we de aanwezigheid van PFAS in de ruwwaterbron goed in het oog houden. Daarom verplicht de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn drinkwaterbedrijven om metingen te doen naar deze stoffen. Water-link volgt extra goed zijn AKF-procesunits op in dat kader.

Ons labo nam de PFAS-stoffen dan ook op in het kwaliteitssysteem. Op die manier garanderen we de kwaliteit van de metingen. Dit kwaliteitssysteem is opgebouwd aan de hand van de internationale norm voor test- en kalibratielabo’s, ISO 17025. In september volgde dan een externe audit door Belac, de nationale accrediteringsinstantie. Die keurde onze meetmethode goed, waardoor het nu deel uitmaakt van de accrediteringsscope van ons labo.

Daarnaast vroegen, en kregen we, de toestemming van het Vlaamse Gewest om deze stoffen te bepalen. Daardoor is het labo van water-link een van de enige Vlaamse labo’s die deze analyse mag uitvoeren.

Sponsoring van de Global Mercy

Mercy Ships maakt dankzij ziekenhuisschepen medische en chirurgische zorg toegankelijk in de armste Afrikaanse landen. Op 12 september meerde hun grootste schip, de Global Mercy, aan in de haven van Antwerpen.

Daar bleef het een halfjaar aangemeerd om volledig afgewerkt te worden. In die periode bood water-link gratis diensten en drinkwater aan. Resultaat: 199 bedden, 6 operatiezalen, een labo, scanners en een groot auditorium voor opleidingen van lokale hulpverleners. We zijn dan ook enorm trots dat we deel mochten uitmaken van dit mooie project.

Op 25 februari 2022 vertrok de Global Mercy richting Afrika om de nodige medische hulp en opleidingen aan te bieden.

Podcast Helder over water met gastspreker Sam Van Nevel

Marjolein Vanoppen is waterwetenschapster aan de Universiteit Gent. Samen met haar papa heeft ze een podcast: Helder. Daarin geven ze, met de hulp van een rist experten, onderbouwde antwoorden op vragen over (drink)water. Onze water-linkcollega Sam Van Nevel – procestechnoloog exploitatie – was ook te gast en vertelde hoe water-link van oppervlaktewater gezond en veilig drinkwater maakt.

U kunt de podcast beluisteren via www.helderpodcast.be – de vierde aflevering van seizoen twee.

Robotic Process Automation in CFO Magazine

Ons enthousiasme over het Robotic Process Automation (RPA) werd opgepikt door CFO Magazine – onafhankelijke multimediale vaktijdschrift voor de CFO en zijn sleutelmedewerkers. Ze vroegen ons om mee te werken aan het artikel ROBOTICS meer dan alleen uit financieel oogpunt bekijken, rond de succesvolle implementatie van RPA.

Kathleen van Houtte over RPA tijdens DigiCrowd Round Table

Nog meer RPA-nieuws. Manager Backoffice Kathleen van Houtte gaf op het event DigiCrowd Round Table een demo over Robonext, het RPA-systeem bij water-link. Een organisatie van CodaBox. Ze vertelde er ook waarom water-link resoluut kiest voor e-invoicing.

CSO Ann Vylders aan het woord in Ondernemers

CSO Ann Vylders vertelde in het Voka-magazine Ondernemers wat goed en duurzaam werkgeverschap is. “Durf te investeren in duurzame relaties met je medewerkers”, vertelt ze. “Ik bekijk de mens niet graag als een bundel van competenties. Mensen zijn hele wezens, met ratio en emoties. Daarmee dien je in een organisatie bezig te zijn: wat drijft en motiveert hen? Wat geeft hen voldoening?”

Ontdek hier Anns visie

CEO Franky Cosaert in Gazet van Antwerpen

CEO Franky Cosaert vertelt in een interview met GvA over hoe water-link omgaat met de toenemende waterschaarste. Benieuwd naar onze strategie?

Lees het volledige artikel

Over ons

Over ons

Kom meer te weten over ons bedrijf door op de onderstaande knop te klikken.

Downloads

Contact

Water-link tot uw dienst.

Algemene informatie

Water-link

Ondernemingsnummer: 0204.923.881

Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging

Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Vind het antwoord online

Of bel: 078 35 35 09

(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

Voor dringende interventies

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)