Over Water-link

Bestuur

Raad van bestuur

 • Bruno Byl
 • Edwin De Cleyn
 • Fernand Bossaerts
 • Fons Duchateau
 • Danny Feyen
 • André Gantman
 • Jean Goedtkindt
 • Koen Laenens
 • Gerda Tahon

Mandaat tot 27/03/2019

 • Veerle D’Haene
 • Philip Heylen
 • Samuel Markowitz
 • Jan Oerlemans
 • Patrick Paredaens
 • Mik Renders
 • Wouter Rombouts
 • Ronny Sabo
 • Tjerk Sekeris
 • Marleen Van den Eynde
 • Jan Van der Vloet
 • Frederic van Haaren
 • Lieve Voets
 • Robert Voorhamme

Directiecomité

 • voorzitter raad van bestuur: André Gantman
 • ondervoorzitter raad van bestuur: Philip Heylen
 • secretaris raad van bestuur: Samuel Markowitz
 • lid raad van bestuur: Robert Voorhamme
 • lid raad van bestuur: Wouter Rombouts

Management

 • Franky Cosaert
 • Steven De Schrijver
 • Koen De Schutter
 • Ann Vylders
 • Frank De clercq

Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

Visie en strategie

Water-link wil iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Missie & visie

Een wereld zonder water? Ondenkbaar. Water moet altijd beschikbaar zijn voor iedereen. Water-link wil daarvoor zorgen: als grootste producent van drinkwater in Vlaanderen en grootste leverancier van drinkwater in de regio Antwerpen. Op duurzame wijze bieden we activiteiten en diensten op maat aan. Zo creëren we meerwaarde voor klanten, aandeel­houders en stake­holders. Onze sterktes? Een uitgekiende assetmanagement­methodologie, voortdurende innovatie, technische performantie en een gedreven klantgerichtheid.

Strategie

1. Voortdurend innoveren

Tegen eind 2020 zijn we trendsetter in het nieuwe waterlandschap.

 • diensten voor circulair watermanagement uitbouwen;
 • slimme monitoringssystemen opzetten;
 • naar een onestopshop met vlotte service evolueren.

2. Investeren in slimme partnerships

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurspartner in het nieuwe waterlandschap.

 • motivator worden van synergiën om waardecreatie te vergroten;
 • facilitator worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten;
 • accelerator worden voor start-ups met duurzaamheidsfocus.

3. Bouwen aan het team van de toekomst

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurswerkgever in het nieuwe waterlandschap.

 • processen efficiënter maken binnen de nieuwe structuur;
 • peoplemanagers motiveren om hun team te inspireren;
 • medewerkers ontwikkelen via opleiding en coaching.

Waarden

Ons team

Steven
De Schrijver

COO

Franky
Cosaert

CEO

Ann
Vylders

CSO

Koen
De Schutter

CFO

Frank
De clercq

CCO

Medewerkers

0

medewerkers
(342 statutairen en 187 contractuelen)

0

nieuwe collega’s in 2018

0

arbeidsongevallen

Onze medewerkers die samenwerken rond een gemeenschappelijke visie, zijn de drijvende kracht van water-link. Daarom gaat een derde van onze strategische visie over bouwen aan veerkrachtige teams met sterke leidinggevenden.  De gebundelde kennis, ervaring en creativiteit van onze mensen maakt onze organisatie verder klaar voor de toekomst.

Coaching en opleiding

Bouwen aan de menselijke pijler van onze strategie, het team van de toekomst, vraagt een dagelijkse inzet. We zetten in op het optimaal benutten van de talenten van onze medewerkers door:

 • periodieke coaching trajecten, zowel individueel als in groep
 • een uitgebreid opleidingsaanbod afgestemd op de noden van de teams via zowel duurzame samenwerkingen met externe partners als eigen initiatieven zoals de water-linkacademie met een jaarlijks zomeraanbod waar uitgebreid tijd genomen wordt om kennis op te frissen of bepaalde onderwerpen verder uit te diepen
 • individueel opleidingsaanbod voor iedere medewerker

Leidinggevenden spelen een essentiële rol in elke organisatie, maar nog meer in het midden van een transitietraject. Specifiek voor ons leidinggevend kader werd opnieuw een leiderschapsdag georganiseerd. De kapstok was het eigen leiderschapsmodel ‘jij bent de link’. Het programma biedt de leidinggevenden een basiskader om hun coachende leiderschapsstijl te ontplooien, hun rol beter te begrijpen en samen met hun team te groeien binnen de organisatie.

Processen vereenvoudigen

In 2018 legden we de basis voor SAP SuccessFactors: de hr-module van SAP. Na de succesvolle implementatie van de module Recruiting, is nu ook de opleidingsmodule ingevoerd en startte de module Employee Central. Dankzij deze ‘tools’ focussen de hr-medewerkers zich meer op het creëren van waarde, in plaats van administratie. Daarnaast finaliseerde de hele supportafdeling ServiceNow, een digitaal serviceplatform dat alle ondersteunende diensten met elkaar verbindt. Zo hebben onze medewerkers altijd en overal toegang tot de ondersteunende afdelingen en de nodige documentatie. Dat zorgt voor een vlotte samenwerking tussen de supportafdelingen. Het laat deze afdeling toe uit te groeien tot een volwaardig en geïntegreerd servicecenter waarin de kosten worden geoptimaliseerd en de meerwaarde wordt gemaximaliseerd. In de volgende jaren zullen we dit portaal ook uitbreiden naar de financiële afdeling en de dienst preventie.

Actieplan preventiedienst

Binnen water-link werken de preventiedienst en de hr afdeling steeds nauwer met elkaar samen. Zo werd de basis gelegd voor een project rond veerkracht dat in de loop van volgend jaar vorm zal krijgen. Hierin bundelen we alle initiatieven rond de versterking van de veerkracht binnen de teams, bij de individuele medewerkers en dus ook binnen water-link.

Het ziekteverzuim daalde in 2019, maar vormt een blijvende uitdaging. Inzetten op welzijn om werknemers gezond, gefocust en gemotiveerd te houden, blijft dan ook een voortdurend aandachtspunt. Samen met een externe partner, organiseerde de preventiedienst een risicoanalyse psychosociale aspecten.  Hierbij werd gewerkt met groepsgesprekken. In het voorjaar van 2019 namen 268 medewerkers deel aan de groepsgesprekken. Die resultaten goten we in een actieplan. In 2020 organiseren we een grootschalig project rond veerkracht en wendbaarheid, met dit actieplan als ruggengraat.

Ten slotte veranderden we ook van partner voor onze hospitalisatieverzekering en verzekering ambulante kosten. Die bieden een nog bredere dekking en zijn gemakkelijker in gebruik.

Nieuw arbeidsreglement van kracht

Duidelijke afspraken zijn key voor een goed draaiende organisatie. Eind 2018 sloten we een akkoord met de syndicale partners over het nieuwe arbeidsreglement en de rechtspositieregeling. In het eerste kwartaal van 2019 werden deze richtlijnen van kracht. Via intensieve opleidings- en infosessies brachten we deze afspraken tot bij alle leidinggevenden en medewerkers. Zoals altijd konden ze ook bij hun leidinggevende of hr-dienst terecht met al hun vragen.

Inzetten op duurzame loopbaan

Productiviteit, welzijn en een stabiele loopbaan gaan hand in hand. Daarom organiseert water-link jaarlijks een welzijnsmaand. Daarin reikten we onze medewerkers hefbomen aan om hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Hiermee helpen we hen om de balans tussen werk en leven mooi in het midden te houden.

Intern groeiden 25 medewerkers door naar een andere interne functie binnen water-link.

Veiligheid blijft essentieel voor onze organisatie. Met de jaarlijkse veiligheidsdagen zetten we daarop volop in. Bovendien volgden vele medewerkers veiligheidsopleidingen. Zo werken ze mee aan het behoud van ons VCA-certificaat.

over ons_medewerkers_VCA

Omdat we preferentieel werkgever binnen de sector willen worden, zetten we ook in op een meer innovatieve vorm van belonen. We hebben in 2019 een flexibel verloningsplan opgezet. Iedere werknemer kan nu een deel van zijn jaarloon besteden naar keuze. Voor 2019 lag de focus op duurzame mobiliteit. Het keuzepakket zal in de loop van de volgende jaren worden aangepast en uitgebreid.