Over Water-link

Bestuur

Raad van bestuur

 • Bruno Byl
 • Edwin De Cleyn
 • Fernand Bossaerts
 • Veerle D’Haene
 • Fons Duchateau
 • Danny Feyen
 • André Gantman
 • Jean Goedtkindt
 • Philip Heylen
 • Koen Laenens
 • Samuel Markowitz
 • Jan Oerlemans
 • Patrick Paredaens
 • Mik Renders
 • Wouter Rombouts
 • Ronny Sabo
 • Tjerk Sekeris
 • Gerda Tahon
 • Marleen Van den Eynde
 • Jan Van der Vloet
 • Frederic van Haaren
 • Lieve Voets
 • Robert Voorhamme
 • Annick De Wever

Directiecomité

 • voorzitter raad van bestuur: André Gantman
 • ondervoorzitter raad van bestuur: Philip Heylen
 • secretaris raad van bestuur: Samuel Markowitz
 • lid raad van bestuur: Robert Voorhamme
 • lid raad van bestuur: Wouter Rombouts

Management

 • Franky Cosaert
 • Steven De Schrijver
 • Koen De Schutter
 • Ann Vylders

Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

Visie en strategie

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten.
Hoe?

Voortdurend innoveren

Tegen eind 2020 zijn we trendsetter in het nieuwe waterlandschap.

 • diensten voor circulair watermanagement uitbouwen
 • slimme monitoringssystemen opzetten
 • naar een onestopshop met vlotte service evolueren

Investeren in slimme partnerships

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurspartner in het nieuwe waterlandschap

 • motivator worden van synergieën om waardecreatie te vergroten
 • facilitator worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten
 • accelerator worden voor start-ups met duurzaamheidsfocus

Bouwen aan het team van de toekomst

Tegen eind 2020 zijn we voorkeurswerkgever in het nieuwe waterlandschap.

 • processen efficiënter maken binnen de nieuwe structuur
 • peoplemanagers motiveren om hun team te inspireren
 • medewerkers ontwikkelen via opleiding en coaching

Waarden

Ons team

Steven
De Schrijver

COO

Ann
Vylders

CSO

Koen
De Schutter

CFO

Franky
Cosaert

CEO

Medewerkers

Onze organisatie is maar zo sterk als haar medewerkers. Dank zij de deskundigheid, expertise en betrokkenheid van onze medewerkers slagen wij er elke dag in om leveringszekerheid en kwaliteit te garanderen – precies wat onze klanten verwachten. Willen we garanderen dat onze medewerkers op het hoogste niveau blijven presteren? Dan is het onze plicht om te investeren in de ontwikkeling van hun talenten en hun welzijn op het werk.

Duurzame inzetbaarheid

In onze bedrijfswaarden streven we naar een duurzame toekomst. Uiteraard gaat die hand in hand met de inzetbaarheid van onze medewerkers op lange termijn. We willen hen een hele loopbaan gezond, betrokken en gemotiveerd aan de slag houden. Daarom was er in 2017 traditiegetrouw de veiligheidsweek waarin we onze collega’s sensibiliseren via opleidingen voor veiligheid op het werk en de welzijnsmaand: met aandacht voor yoga, ergonomie en coaching.

Toegegeven, we zijn er nog niet: want het ziekteverzuimpercentage verminderen, blijft een werkpunt. Ook in 2017 engageerden we ons daarvoor. Met nieuwe werkmethoden en systemen. En met sociale onderhandelingen voor een nieuw arbeidsreglement en verloningsbeleid. Toch beseffen we dat ons team onder druk blijft staan. Volgende stappen? Duidelijk, transparant en inspirerend communiceren. En in een gedragen ontwikkelings- en absenteïsmebeleid investeren. Deze voor­nemens krijgen ook vorm in de herinrichting van onze kantoren waarin het Nieuwe Werken een prominente rol krijgt.

Stilstaan is achteruitgaan en dodelijk voor een organisatie: daarom hamert water-link op verandering. Dat vraagt een groot aanpassingsvermogen van onze medewerkers. Om hen daarin te ondersteunen, hechten we veel belang aan changemanagement. Zo is er ook de app Butterfly waar leiding­gevenden en mede­werkers constructief met elkaar in dialoog treden.

Hoge werknemersbetrokkenheid

Sinds 2016 vaart water-link een nieuwe strategische koers en pas in 2022 zullen we op onze eindbestemming aankomen. Ondertussen zijn we dus en route, met een impact op onze rekrutering en personeelsbezetting. Zo verwelkomden we hier in 2017 de collega’s uit onze voormalige dochterbedrijven Induss en rio-link. Voortaan gaan we samen verder onder het overkoepelende water-link.

In onze nieuwe koers wordt werknemersbetrokkenheid een belangrijk aandachts­punt. Daarom vernieuwen we straks ons volledige afsprakenkader met onze medewerkers. Onder­handelingen over een nieuw arbeidsreglement, rechtspositieregeling en verlonings­beleid zijn al gestart. En de volgende jaren inventariseren we nog de andere behoeften die de koerswijziging met zich meebrengt. Want anticiperen we tijdig op uitdagingen van de toekomst? Dan staan we sterk als wendbare organisatie die snel schakelt in het veranderende waterlandschap.

Uitgekiend opleidingsprogramma

Meer inzetten op de ontwikkeling van medewerkers: dat is wat water-link beloofde én uitvoerde. Want in 2017 ging ons opleidingsbudget fors de hoogte in. Het resultaat? Een uitgekiend ontwikkelingsplan dat werd afgetoetst bij alle leidinggevenden. Voor die leiding­gevenden is trouwens een bijzondere rol weggelegd in onze organisatie. Want het zijn zij die onze gekwalificeerde teams aansturen. Daarom trekt water-link de kaart van ‘coachend leiderschap’. Via het leider­schaps­programma evolueren onze teamhoofden van leidinggevenden naar coachende leidinggevenden. Samenwerking en vertrouwen staan daarin centraal. Onze aller­eerste ‘Leiderschapsdag’ was alvast een schot in de roos.

Link met het onderwijs

Bouwen aan het team van de toekomst? Dat is vandaag al kijken naar de mensen die nog op de schoolbanken zitten. Daarom biedt water-link sinds 2017 stageplaatsen aan voor studenten hoger onderwijs. Zij dompelen zich onder in de wondere waterwereld en krijgen misschien de smaak te pakken om later ons team te vervoegen. Nog nieuw sinds 2017: onze leerstoel aan de Universiteit Antwerpen. Daar bundelen we onze krachten om samen te werken aan nog zuiverder drinkwater.