Over Water-link

Bestuur

Raad van bestuur

 • André Gantman
 • Robert Voorhamme
 • Babette Dehaen
 • Hicham El Mzairh
 • Joost Goris
 • Claude Marinower
 • Patrick Paredaens
 • Gerda Lambrecht
 • Koen Laenens
 • Danielle Meirsman
 • Tjerk Sekeris
 • Lieve Voets
 • Monique Mahieu
 • Jan van der Vloet
 • Ann Van Damme

Management

 • Franky Cosaert
 • Guy Verkest (ad interim vanaf 25 november 2020)
 • Koen De Schutter
 • Ann Vylders
 • Frank De clercq

Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt.

Missie & visie

Een wereld zonder water? Ondenkbaar. Water moet altijd beschikbaar zijn voor iedereen. Water-link wil daarvoor zorgen: als grootste producent van drinkwater in Vlaanderen en als grootste leverancier van drinkwater in de regio Antwerpen. Op duurzame wijze bieden we activiteiten en diensten op maat aan. Zo creëren we een meerwaarde voor klanten, aandeelhouders en stakeholders. Onze sterktes? Een uitgekiende assetmanagementaanpak, voortdurende innovatie, technische performantie en een gedreven klantgerichtheid.

Water-link wil iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Strategie

1. Voortdurend innoveren
We positioneren ons als trendsetter in het nieuwe waterlandschap:

 • diensten voor circulair water uitbouwen
 • slimme monitoringsystemen opzetten
 • naar een onestopshop met vlotte service evolueren

2. Investeren in slimme partnerships

We positioneren ons als voorkeurspartner in het nieuwe waterlandschap:

 • motivator worden van synergieën om waardecreatie te vergroten
 • facilitator worden voor aanbieders van innovatieve waterproducten
 • accelerator worden voor start-ups met duurzaamheidsfocus

3. Bouwen aan het team van de toekomst

We positioneren ons als voorkeurswerkgever in het nieuwe waterlandschap:

 • processen efficiënter maken binnen de nieuwe structuur
 • peoplemanagers motiveren om hun team te inspireren
 • medewerkers ontwikkelen via opleiding en coaching

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen al jaren de rode draad in onze werking. In 2020 hebben we onze ambities herbekeken en opnieuw vormgegeven met het oog op onze strategische doelstellingen: de implementatie van een holistische duurzaamheidsstrategie. Concreet komt het neer op:

 • garanderen van leveringszekerheid, vandaag en in de toekomst
 • leveren van veilig water, gezond voor mens en milieu
 • handelen op een duurzame wijze, consequent en bedrijfsbreed
 • samenwerken in betrokken en veerkrachtige teams
 • creëren van maatschappelijke meerwaarde als geëngageerde partner

Waarden

Ons team

Frank
De clercq

CCO

Guy
Verkest

COO

Franky
Cosaert

CEO

Ann
Vylders

CSO

Koen
De Schutter

CFO

Medewerkers

“Samenkomen is een begin, samenblijven een vooruitgang en samenwerken een succes.”
– H. Ford 

0

Medewerkers
(328 statutairen en 194 contractuelen)

0

Exit

0

Intake

0

Arbeidsongevallen

COVID-19 maakte van samenwerken in 2020 een echte uitdaging. Enkele jaren geleden kreeg iedere medewerker een iPad en dat bewees nu zijn nut: digitaal vergaderen werd razendsnel uitgerold en thuiswerk liep vanaf het begin vlot. Ondertussen bleven we inzetten op een duurzaam personeelsbeleid en loopbaanzekerheid. Zo zijn onder andere de voorbereidingen van een effectief beleid van progressieve werkhervatting gestart.

Open cultuur creëren

HR werkte succesvol de SAP Successfactors module Employee Central verder uit, waardoor we in 2021 het digitaal personeelsloket in gebruik nemen.
Onze medewerkers krijgen toegang tot het personeelsloket zodat ze hun dossier altijd kunnen raadplegen. Deze openheid creëert een goede vertrouwensband tussen werkgever en werknemer en versterkt de samenwerking rond strategische organisatiedoelstellingen.

Midden in de coronacrisis koos het management van water-link expliciet voor de ‘samen uit, samen thuis’-strategie door zowel de statutairen als de contractuele medewerkers aan het werk te houden. Er werd expliciet niet geopteerd voor technische werkloosheid voor de contractuele populatie.

Daarnaast zetten we in op de uitrol van het tweede deel van het Flexplan – het flexibele verloningspakket van water-link. Naast de mobiliteitstoepassingen werd het pakket uitgebreid met pensioensparen, een vakantiewagen, thuiswerktools zoals ‘internet at home’, IT-tools …

Onze medewerkers krijgen nu ook de kans om hun vakantiedagen anders in te zetten. Ze kunnen ze omzetten in geld, om er zo zaken via hun Flexplan van te kopen. Ze mogen hun dagen ook opsparen zodat ze die, onder bepaalde voorwaarden, later kunnen opnemen. Of ze zetten resterende vakantiedagen, beperkt, over naar het volgende werkjaar.

Als laatste punt werkten we een telewerkpolicy met vergoeding uit voor onze medewerkers die vooral thuis werken. Voor de medewerkers die een groot deel van hun werkdag buiten de kantoren doorbrengen, riepen we een baanvergoeding in het leven. Deze twee nieuwe vergoedingen bundelen enkele ‘oude vergoedingen’ en vormen een nieuwe stap richting een eenvoudiger vergoedingensysteem.

MT on tour

Om onze medewerkers persoonlijk te informeren over de fusie-intentie met Pidpa zou het managementteam alle sites bezoeken tijdens hun roadshow MT on tour. Helaas gooide corona roet in het eten en werd de roadshow een geslaagd virtueel evenement, dat goed werd onthaald door onze medewerkers.

Bouwen aan het team van de toekomst

Om een stabiel team uit te bouwen, zetten we in op het welzijn van onze medewerkers met initiatieven zoals de water-linkacademie en het jaarlijkse zomeraanbod. Maar de eerste stap is de juiste mensen aanwerven. Daarom gaan we, naast de klassieke functiebeschrijving, ook van start met een competentie- en vaardighedenmatrix. Daarmee selecteren we kandidaten met de juiste ingesteldheid en die passen binnen onze water-linkcultuur. Verder zetten we de matrix in om gepersonaliseerde opleidingstrajecten aan te bieden en om onze doelstellingen beter in de verf te zetten.

Ook veilig werken blijft een topprioriteit binnen onze organisatie. Dit jaar gingen de veiligheidsopleidingen en de jaarlijkse veiligheidsweek door in een aangepaste vorm. Toch blijven we nog kampen met een te hoog ziekteverzuim. HR en de leidinggevenden slaan in 2021 de handen in elkaar om een actief aanwezigheidsbeleid uit te werken.

Met deze acties bouwen we aan een sterk team met gedreven medewerkers die er dag en nacht voluit voor gaan. En zo garanderen wij 24/7 kwaliteit aan onze klanten.