Bestuur

Raad van bestuur

 • Bruno Byl
 • Edwin De Cleyn
 • Fernand Bossaerts
 • Veerle D’Haene
 • Vicky Dombret (tot 30/11/2016)
 • Fons Duchateau
 • Danny Feyen
 • André Gantman
 • Jean Goedtkindt
 • Philip Heylen
 • Koen Laenens
 • Samuel Markowitz
 • Jan Oerlemans
 • Patrick Paredaens
 • Mik Renders
 • Wouter Rombouts
 • Ronny Sabo
 • Tjerk Sekeris
 • Gerda Tahon
 • Marleen Van den Eynde
 • Jan Van der Vloet
 • Frederic van Haaren
 • Lieve Voets
 • Robert Voorhamme
 • Annick De Wever (vanaf 30/11/2016)

Directiecomité

 • Voorzitter raad van bestuur:
  André Gantman
 • Ondervoorzitter raad van bestuur:
  Philip Heylen
 • Secretaris raad van bestuur:
  Samuel Markowitz
 • Lid raad van bestuur:
  Robert Voorhamme
 • Lid raad van bestuur:
  Wouter Rombouts

Management

 • Franky Cosaert
 • Steven De Schrijver
 • Koen De Schutter
 • Ann Vylders

Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Paul De Weerdt

Het bedrijf

Structuur

Waterlink bestaat uit:

Organisatie

Visie – strategische doelstellingen – waarden

Om haar visie te realiseren zet water-link haar expertise en diensten vakkundig in en profileert zich als:

1.

een professionele partner die haar know how en expertise wil verankeren, uitbreiden en bundelen om zo haar dienstverlening efficiënter te maken

2.

een dynamisch partner die meer klantgericht wil zijn en stelt hiervoor voldoende middelen ter beschikking

3.

een toonaangevende partner die een belangrijke speler wil zijn in de veranderende watersector en die klaar is voor een multi-diensten benadering. Innovatie, duurzaamheid, betrouwbaarheid en gedrevenheid zijn hierbij de uitgangspunten.

Strategische doelstellingen:

1.

streven naar een optimale return voor onze gemeentelijke vennoten door competitieve prijzen en een onberispelijke dienstverlening aan te bieden

2.

zetten een assetmanagement-raamwerk op zodat water-link schaalbaar is als regionale speler voor de drinkwaterproductie en distributie en voor het beheer van riolen

3.

we meten onze organisatie een efficiënte groepsstructuur aan met een optimaal hr-beleid

4.

we worden dé partner voor de verschillende waterdiensten die onze klanten wensen

5.

we gaan strategische allianties aan

Onze strategie wordt gedragen door onze waarden:

Duurzaamheid

Vertrouwen

Gedrevenheid

Accountability

Ons team

Franky_cosaert

Franky Cosaert

CEO
Steven_de_schrijver

Steven De Schrijver

COO
Koen_de_schutter

Koen De Schutter

CFO
Ann_vuylders

Ann Vylders

CSO

Human resources

Water-link kan 24 uur per dag, 7 dagen per week drink- en industriewater leveren dankzij de mensen die er werken. Hun betrokkenheid, hun verantwoordelijkheid en hun expertise zijn bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Coachend Leiderschap

Samen doen we meer. Daarom zet water-link in op het aantrekken en ontwikkelen van gekwalificeerde en gemotiveerde teams. De leidinggevenden worden geselecteerd op de wijze waarop ze met hun teams aan de slag gaan zowel als op hun technische kennis. Het coachend leiderschapsmodel dient daarbij tot voorbeeld.

Om onze leidinggevenden te ondersteunen om uit te groeien tot coachende leidinggevenden, nemen zij deel aan doorgedreven coaching sessies.  Deze sessies dragen, naast vaardigheden als het coachen en motiveren van medewerkers en het stimuleren van samenwerking, ook bij tot onderling vertrouwen binnen het leidinggevend kader en sterkere leiders.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Met de hulp van de mensen van KORN FERRY HAY (hierna HAY-groep) werden nieuwe functieomschrijvingen opgesteld. Deze functieomschrijvingen maken duidelijk wat de organisatie en de medewerker van elkaar verwachten. Ook de op onze waarden gebaseerde gedragscompetenties worden hierin opgenomen. Op basis van de nieuwe, duidelijk gealigneerde functieomschrijvingen, kan water-link nieuwe medewerkers aantrekken en haar eigen medewerkers evalueren en verder opleiden. Op één jaar definieerde water-link haar leidinggevend kader, haar leiderschapsmodel en haar verwachtingen naar alle medewerkers. In 2017 start de wegingsoefening op basis van de HAY-methodologie die zal leiden naar een nieuwe functiematrix.

Duurzame inzetbaarheid

Met veel overtuiging zet water-link in op een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, zodat zij gezond, gemotiveerd en productief hun werk kunnen doen – ook op langere termijn. Daarbij willen we hen stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door zich bij te scholen en voor een gezonde levensstijl te kiezen. Vanuit het bedrijf blijven we een geïntegreerde veiligheidscultuur stimuleren door bv. de jaarlijkse veiligheidsweek en het opnemen van aandacht voor veilig werken in ieders functieomschrijving. Het aantal incidentmeldingen in 2016 kwam uit op 16.  Het ziekteverzuimpercentage significant verminderen blijft in 2016 een verbeterpunt waarvoor het ganse bedrijf zich blijft engageren. In eerste instantie door, met een doorgedreven communicatie, begeleiding en ondersteuning van een organisatie in volle verandering. Door de implementatie van een nieuw ERP-systeem en de daarmee samenhangende nieuwe manier van werken en processen, is water-link er zich van bewust dat de teams onder druk komen te staan.

Nieuw opleidingsprogramma

Water-link wil voortdurend blijven investeren in het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers. Hiervoor werd het HRM-team versterkt met een Talent & Training Officer die de opdracht heeft een opleidingskader op te maken waarop water-link zijn individuele en groepsopleidingen kan baseren. Dit opleidingsplan zal in 2017 concrete vorm gaan krijgen.

Doordacht changemanagement

Naarmate het proces vordert, zullen meer en meer medewerkers aanvoelen dat de nieuwe manier van werken, de nieuwe systemen en processen bijdragen tot meer overleg, meer samenwerking en meer innovatiemogelijkheden naar de toekomst. Het management gelooft sterk dat dit groeiende vertrouwen in het eigen werk en in de toekomst van water-link  onze medewerkers meer voldoening zal schenken hetgeen henzelf en water-link ten goede komt.