JAARVERSLAG

2015

VOORWOORD

Water-link produceert dagelijks gemiddeld 350.000 m³ water, hoofdzakelijk drinkwater. Dit water is van de hoogste kwaliteit en daar zorgen al onze medewerkers voor.

Water is een kostbaar goed en er moet op een omzichtige wijze mee worden omgegaan. Vandaar onze tips en tricks op website en facturen om u ertoe aan te sporen op een rationele wijze gebruik te maken van dit duurzaam goed. Dit moet duurzaam zijn, niet voor ons maar ook voor de volgende generaties. Duurzaamheid en kwaliteit van water gaan hand in hand.

KERNCIJFERS

KLANTEN
2015
2014
Inwoners
642 130
640 626
Drinkwaterklanten
189 282
185 397
Watersaneringsklanten
231 154
227 428
Nieuwe rioolaansluitingen
555
539
Drinkwateraansluitingen
780
716
Gesaneerde loden aansluitingen
273
286
Tarief kleinverbruik (€ per m³)
1.4389
1.4389
PRODUCTIECAPACITEIT
Totaal geproduceerd volume (in m³)
140 007 197
137 224 457
Gemiddeld dagvolume (in m³)
379 509
369 390
Hoogste dagvolume (in m³)
450 417
419 464
Residentiële leveringen (in m³)
31 480 876
32 182 278
Industriële leveringen (in m³)
56 619 444
54 309 161
Leveringen aan andere waterbedrijven (in m³) :
Pidpa, De Watergroep, TMVW en Evides (in m³)

47 633 757

46 439 067
Totaal gefactureerd volume (in m³)
135 734 077
132 930 506
Lengte leidingennet (in km)
2 471
2 473
MEDEWERKERS (OP 31/12/2015)
Totaal aantal medewerkers
452
460
Aanwervingen
16
26

RESIDENTIËLE MARKT

[via steden en gemeenten]

Verbruiksevolutie residentieel (m³)

Totaal Volume 2015:
31.480.876 m³

 • Andere watermaatschappijen
 • 47.633.757m³
 • Industrie
 • 56.619.444m³
 • Residentieel
 • 31.480.876m³

We garanderen alle water-link klanten drinkwater van onberispelijke en smaakvolle kwaliteit aan een betaalbare prijs en dit 24/7.

Ons voortdurend streven naar continue verbetering van de productie en levering van zuiver en gezond drinkwater heeft geleid tot enkele mooie resultaten in 2015.

Zo daalden de exploitatiekosten productie in 2015 met 8,6% t.o.v. 2012, een intern referentiejaar. De exploitatiekosten labo bleven 9,5% onder het voorziene budget en de efficiëntie van de buitenploegen distributie steeg met 3% t.o.v. 2014.

In 2015 werd 55 km van ons leidingennet vernieuwd, op die manier waarborgen wij het behoud van een goede drinkwaterinfrastructuur. In de toekomst willen we nog meer focussen op afdelingsoverschrijdende synergiën om zodoende onze efficiëntie verder te optimaliseren. Eind 2015 werd daarom een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend. De bestaande silo structuren werden omgevormd tot een horizontale, meer procesgerichte organisatie. Gedaan met het hokjesdenken!

In de zomer van 2015 kregen we een eerste, voorlopige input over de nieuwe tariefstructuur voor drinkwater. Dankzij de betrokkenheid en waardevolle inzet van vele medewerkers op gebied van IT en communicatie alsook door interne opleidingen werd een vlotte overgang gerealiseerd van de oude naar de nieuwe tariefstructuur.

INDUSTRIE

Totaal Volume 2015:
56.619.444 m³

 • Andere watermaatschappijen
 • 47.633.757m³
 • Industrie
 • 56.619.444m³
 • Residentieel
 • 31.480.876m³

Verbruiksevolutie industrie (m³)

In een wereld waarin het klimaat onderhevig is aan snelle verandering, worden knowhow en expertise m.b.t. slim (her)gebruik van natuurlijke bronnen uitermate belangrijk. Groei en zin voor diversificatie en optimalisatie zijn sleutelwoorden voor Induss.

Diversificatie: Induss wil actief zijn in de volledige watercyclus- niet alleen in de productie en de distributie van deminwater en stoom, maar ook in de sanering en het hergebruik van afvalwater.

Optimalisatie: maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van Induss.

In 2015 vierde het bedrijf niet alleen haar 5-jarig bestaan, maar zij werd recent ook beloond voor haar jarenlange kwaliteitsvolle service met de certificaten ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieuzorg) nadat het midden 2015 al een VCA **(veiligheidszorg) certificering behaalde. Dat de VCA niet enkel op papier wordt beleefd vertaalde zich o.a. in een ongevallenvrij jaar.

De ISO certificering is een bewijs van professionaliteit en is een internationaal erkend diploma van vakkundigheid. Wij hopen met deze erkenning één van de noodzakelijke stappen gezet te hebben naar verdere groei van ons bedrijf.

INFRA INDUSS

Met onze dochteronderneming Infra Induss startten we in de industriezone Dinh Vu in Haiphong (Vietnam) met de aan- en verkoop van behandeld water en de collectie en behandeling van industrieel afvalwater. Infra Induss heeft een 60tal bedrijven als klant waaronder: Chevron, Knauf, Shinetsu en Bridgestone.

EOC - EEN NIEUWE
KLANT VOOR INDUSS

EOC in Evergem is een chemisch bedrijf dat voornamelijk latex, kleefmiddelen en oppervlakte-actieve stoffen produceert voor verschillende toepassingen in diverse basisindustrieën. Begin september sloot Induss een contract met dit bedrijf voor de levering van 50 m³/u water. Er worden 3 kwaliteiten water aangemaakt: proceswater, onthard water en gedemineraliseerd water en dit op basis van zandfiltratie, ontharding en omgekeerde osmose.

DESSO – WATER HERGEBRUIK

Desso, leverancier van tapijttegels en kamerbreed tapijt, richt zich voornamelijk op superieur vloerontwerp en dit volgens het CradletoCradle® concept.

Water wordt door EPEA gezien als een schaarse en kostbare bron, die goed beheerd dient te worden. Hergebruik van water is hierbij een essentiële factor. Vandaar dat het voor Desso een logische en zeer belangrijke stap was om een geschikte partner te vinden om zijn “watervoetafdruk” verder te reduceren. Vanuit onze kernwaarden: betrouwbaarheid, kostcontrole en duurzaamheid, begeleidt Induss de zorg voor het waterbeheer binnen dit bedrijf.

Deze diversificatie van onze activiteiten is opnieuw een tastbaar voorbeeld van onze strategie om Induss verder te positioneren als “totaal ontzorger” voor de waterhuishouding binnen de industrie.

UITBREIDING INDUSS I

In het voorjaar van 2015 startte de uitbreiding van de waterfabriek aan de Scheldelaan waardoor de productiecapaciteit met 50% wordt verhoogd. Deze uitbreiding werd noodzakelijk door de stijgende vraag van onze bestaande klanten naar industriewater en omdat zich tevens een groot chemiebedrijf als nieuwe klant aandiende.

Wij willen voor al onze bestaande én nieuwe industriële klanten een betrouwbare partner zijn die leveringszekerheid, kostencontrole en duurzaamheid garandeert.

Induss I zal jaarlijks minstens 10 miljoen m³ water produceren. Hoeveel dat precies is? Een dagelijks volume van twaalf olympische zwembaden!

Het leidingnet werd met 7 kilometer uitgebreid en brengt zodoende de teller op 27 kilometer ondergronds distributienet. De verhoging van de productiecapaciteit en de uitbreiding van het Induss distributienet stellen ons in staat om alle klanten in het havengebied beter te bereiken en hen te voorzien van duurzaam gedemineraliseerd water.

Induss draagt op deze manier bij aan de verankering van de industrie in Vlaanderen. Onze professionele reactiviteit op de waterbehoeften van onze industriële klanten is een extra troef voor de Antwerpse haven om bijkomende buitenlandse investeringen aan te trekken en te verankeren.

ONS ENGAGEMENT:

 • Verder bouwen aan een financieel gezond, goed georganiseerd en wendbaar bedrijf met loyale en gemotiveerde medewerkers
 • Afsluiten van langetermijncontracten
 • Kennis op gebied van industriële waterprojecten blijvend ontwikkelen en valoriseren
 • Optimaliseren van waterhuishouding bij industriële klanten
 • Strategisch uitbouwen van een gekaderd, dynamisch partnership met alle stakeholders

WATERBEDRIJVEN

afnames waterbedrijven (m³)

Totaal Volume 2015:
47.633.757 m³

 • Andere watermaatschappijen
 • 47.633.757m³
 • Industrie
 • 56.619.444m³
 • Residentieel
 • 31.480.876m³

GROEIENDE LEVERINGEN

In 2015 stegen de leveringen aan onze klanten Farys|TMVW, De Watergroep, Pidpa en Evides tot 47 634 miljoen m³. Water-link ondersteunt hiermee haar partners met betrouwbaar en goedkoop drinkwater.

AQUADUCT

Op 18 december 2015 werd het langetermijn leveringscontract met onze Aquaduct partners Farys|TMVW en De Watergroep afgesloten. De watervoorziening in een groot deel van Vlaanderen is zodoende op een duurzame wijze verzekerd. De verdere uitbouw van de infrastructuur voor het transport van drinkwater komt hierdoor in een stroomversnelling om tegen 2019 klaar te zijn. Het eerste deel van de nieuwe Farys toevoerleiding tussen ons productiecentrum Zuid en het pompstation Buggenhout ging in juni 2015 in dienst.

NIEUWE FABRIEK IN ZUIDERPRODUCTIE

De bouw van de nieuwe zuiveringslijn in Walem met een capaciteit van 150.000 m³/dag loopt volgens plan. Deze nieuwe, moderne zuiveringseenheid die volautomatisch zal werken, vervangt vanaf einde 2016 de bestaande installaties en zal garant staan voor een uitstekende waterkwaliteit. Daarnaast wordt het Spaarbekken Eekhoven met een capaciteit van 1,8 miljoen m³ omgebouwd tot een ruwwaterbekken en zullen onze ruwwater reserves aanzienlijk toenemen.

HUMAN RESOURCES

De medewerkers vormen onze organisatie, zij zijn het hart en de bezieling ervan. Water-link biedt hen een toekomstperspectief in een stabiele werkomgeving en wil daar op blijven inzetten.

Met de komst van een nieuwe CEO start een nieuwe periode in de geschiedenis van de organisatie.

Het nieuwe managementteam (N-1) introduceerde eind 2015 de visie van een dynamische organisatie die haar leidinggevenden zal helpen groeien als ‘coachende leiders’ met aandacht voor veiligheid én welzijn van hun teams. Daarnaast worden trajecten opgezet waarbij onze teamleiders en hun medewerkers, in volle openheid en vertrouwen, hun onderlinge complementariteit kunnen ontdekken, ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Zo willen we tot een organisatiestructuur komen, gebaseerd op accountabiliteit – ieders verantwoordelijkheid en rol die centraal worden geplaatst, efficiëntie, duurzaamheid en vertrouwen waar innovatie kan groeien in de volgende jaren.

Dankzij de integratie van een veiligheidscultuur in de operationele werking bleef het aantal arbeidsongevallen met werkverlet beperkt tot 13.

In de toekomst zal, naast veiligheid ook het welzijn van onze medewerkers centraal blijven staan.

Het ziekteverzuim significant verminderen blijft een verbeterpunt waarvoor het management team zich blijvend engageert. Water-link blijft verder investeren in efficiëntere processen en structuren, maar vooral in haar mensen. Zij zijn immers onze geprefereerde partners die door hun betrokkenheid, verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen meebouwen aan een gezonde toekomst voor water-link.

Er wachten de organisatie een aantal uitdagende projecten waarbij ieders creativiteit en innovatief denkvermogen een cruciale rol zullen spelen.

Een succesvolle organisatie wordt gedragen door de inzet van alle betrokkenen.

Iedere schakel in onze waterketting is belangrijk.

Water-link staat voor een beloftevolle toekomst!

BESTUUR

DIRECTIECOMITÉ

 • voorzitter raad van bestuur: André Gantman
 • ondervoorzitter raad van bestuur: Philip Heylen
 • secretaris raad van bestuur: Samuel Markowitz
 • lid raad van bestuur: Robert Voorhamme
 • lid raad van bestuur: Wouter Rombouts

RAAD VAN BESTUUR

 • Bruno Byl
 • Edwin De Cleyn
 • Fernand Bossaerts
 • Veerle D'Haene
 • Vicky Dombret
 • Fons Duchateau
 • Danny Feyen
 • André Gantman
 • Jean Goedtkindt
 • Philip Heylen
 • Koen Laenens
 • Samuel Markowitz
 • Jan Oerlemans
 • Patrick Paredaens
 • Mik Renders
 • Wouter Rombouts
 • Ronny Sabo
 • Tjerk Sekeris
 • Gerda Tahon
 • Marleen Van den Eynde
 • Jan Van der Vloet
 • Frederic van Haaren
 • Lieve Voets
 • Robert Voorhamme

MANAGEMENT
[TOT 1 SEPTEMBER 2015]

 • Johan Cornelis
 • Kurt De Nies
 • Koen De Schutter
 • Steven De Schrijver
 • Ellen Theeuwes
 • Ann Van Houcke
 • Gert Verschooten
 • Kurt Vingerhoets

MANAGEMENT
[VANAF 1 NOVEMBER 2015]

 • Franky Cosaert
 • Ann Vylders
 • Koen De Schutter
 • Steven De Schrijver

REVISOR

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door Paul de Weerdt

CONTACT & INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

HOOFDKANTOOR

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

VOOR AL UW VRAGEN:

Regel het online
Bel 078 35 35 09
(op werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur)

VOOR DRINGENDE INTERVENTIES

Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)

RIO-LINK

Mechelsesteenweg 66
e 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0827.848.181
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Telefoon: 078 35 35 09
Mail: klant@rio-link.be
Website: www.rio-link.be

INDUSS

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 826855813
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Telefoon: 03 609 01 60
Mail: info@induss.eu
Website: www.induss.eu